Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A.

Bài toán:
Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang. Hai đầu cố định. Được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A?
A. 5cm
B. 7.5cm
C. 10cm
D. 15cm
 
thiencuong_96 đã viết:
Bài toán:
Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang. Hai đầu cố định. Được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm.Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A?
A. 5cm
B. 7.5cm
C. 10cm
D. 15cm
Giải
Do có 3 bó sóng và hai đầu cố định nên trên dây có 1,5 bước sóng
$$\Rightarrow 1,5\lambda =90 (cm)$$
$$\Rightarrow \lambda = 60 (cm)$$
C dao động với biên độ bằng $\dfrac{A_{max}}{2}$ , C gần A nhất nên $CA=\dfrac{\lambda}{12}$
Vậy AC= 5(cm)
Chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin Tần số dao động để trên dây có hai đầu cố định có sóng dừng với n nút là Bài tập Sóng cơ 2
P Sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi dây giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
T Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Hai hoạ âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz Bài tập Sóng cơ 0
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Để trên dây có 3 bó sóng thì ... Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Số nút quan sát được trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
pamkey Chiều dài của dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
Kate Spencer Tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 4
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top