Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông $AMNB$

Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp $A$ và $B$ cách nhau $20cm$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2 \cos40 \pi t$ và $u_B = 2 \cos(40\pi t + \pi)$ ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $30$ cm/s. Xét hình vuông $AMNB$ thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên cạnh hình vuông $AMNB$ là
A. $26.$
B. $52.$
C. $37.$
D. $50.$
 
Last edited:
Lil.Tee đã viết:
Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp $A$ và $B$ cách nhau $20cm$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2 \cos _40 \pi t$ và $u_B = 2 \cos \left(40\pi t + \pi \right)$ ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $30$ cm/s. Xét hình vuông $AMNB$ thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông $AMNB$ là
A. $26.$
B. $52.$
C. $37.$
D. $50.$
Lời giải:
Nhận xét số điểm cực đại trên hình vuông $AMNB$ chính là số điểm cực đại trên $AB$
vậy dễ tính được $\lambda= 1,5\left(cm\right)$,
Điều kiện cực đại trên $AB$ đối với $2$ nguồn ngược pha:
$-AB\le \left(k+0,5\right)\lambda \le AB$
vậy từ đây dễ tìm được số $k=26 \Rightarrow $ có 26 điểm chọn $A$
 
Lời giải:
Nhận xét số điểm cực đại trên hình vuông $AMNB$ chính là số điểm cực đại trên $AB$
vậy dễ tính được $\lambda= 1,5\left(cm\right)$,
Điều kiện cực đại trên $AB$ đối với $2$ nguồn ngược pha:
$-AB\le \left(k+0,5\right)\lambda \le AB$
vậy từ đây dễ tìm được số $k=26 \Rightarrow $ có 26 điểm chọn $A$
Ac có thể giải thích cho e tại sao số điểm cực đại trên hình vuông AMNB chính là số điểm dđ cđ trên AB k ạ? E tưởng nó nằm trên cả 4 cạnh chứ???
 
Bài toán
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp $A$ và $B$ cách nhau $20cm$, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2 \cos _40 \pi t$ và $u_B = 2 \cos \left(40\pi t + \pi \right)$ ($u_A$ và $u_B$ tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $30$ cm/s. Xét hình vuông $AMNB$ thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông $AMNB$ là
A. $26.$
B. $52.$
C. $37.$
D. $50.$
Lời giải:
Nhận xét số điểm cực đại trên hình vuông $AMNB$ chính là số điểm cực đại trên $AB$
vậy dễ tính được $\lambda= 1,5\left(cm\right)$,
Điều kiện cực đại trên $AB$ đối với $2$ nguồn ngược pha:
$-AB\le \left(k+0,5\right)\lambda \le AB$
vậy từ đây dễ tìm được số $k=26 \Rightarrow $ có 26 điểm chọn $A$
Theo kết quả tính toán của Đá Tảng thì có $26$ đường cực đại giao thoa trên trường giao thoa.

Trong đó, một đường cực đại bất kỳ cắt hình vuông $AMNB$ tại đúng $2$ điểm. Vậy trên hình vuông (hiểu là 4 cạnh của hình vuông) có tất cả $26.2=52$ cực đại giao thoa.

PS: Trao đổi cùng Huân một vấn đề là có nên sửa lại thuật ngữ "hình vuông" thành "cạnh hình vuông" hay "biên hình vuông" hay không? Bởi vì tới chương trình 12 rồi thì khái niệm hình vuông là một hình có diện tích, tức là gồm biên và phần bên trong biên.
 
Theo kết quả tính toán của Đá Tảng thì có $26$ đường cực đại giao thoa trên trường giao thoa.

Trong đó, một đường cực đại bất kỳ cắt hình vuông $AMNB$ tại đúng $2$ điểm. Vậy trên hình vuông (hiểu là 4 cạnh của hình vuông) có tất cả $26.2=52$ cực đại giao thoa.

PS: Trao đổi cùng Huân một vấn đề là có nên sửa lại thuật ngữ "hình vuông" thành "cạnh hình vuông" hay "biên hình vuông" hay không? Bởi vì tới chương trình 12 rồi thì khái niệm hình vuông là một hình có diện tích, tức là gồm biên và phần bên trong biên.
Chào anh, em là Tuân chứ không phải Huân ạ :D.
Bài này nên sửa lại là cạnh hình vuông như anh nói sẽ chính xác hơn. Cảm ơn anh đã thảo luận và góp ý ạ!!!
 
:D Mỗi lần nghĩ tới tên admin là phải kéo lên coi mà vẫn nhầm! Thiệt ngại quá!

Đây là một câu hỏi thú vị, có tính phân loại. Học sinh trung bình thì sẽ tách từng cạnh ra rồi tính từng cạnh rồi cộng lại và tốn thời gian.
 
:D Mỗi lần nghĩ tới tên admin là phải kéo lên coi mà vẫn nhầm! Thiệt ngại quá!

Đây là một câu hỏi thú vị, có tính phân loại. Học sinh trung bình thì sẽ tách từng cạnh ra rồi tính từng cạnh rồi cộng lại và tốn thời gian.
Vâng ạ, thời điểm năm 2012 em đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì công nhận câu này là câu phân loại thật, còn bây giờ câu này đối với hs là câu cơ bản rồi a nhỉ :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB? Bài tập Sóng cơ 11
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
N Số điểm dao động cùng pha với O là ? Bài tập Sóng cơ 0
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
K Số điểm dao động với biên độ bằng 1 cm giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
P Số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là Bài tập Sóng cơ 2
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
Thanh Lam Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3} mm $ là? Bài tập Sóng cơ 4
Trà My HVCS Số điểm nhiều nhất và ít nhất dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
LittlePrince97 Số điểm dao động với biên độ là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top