Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì

Câu hỏi
Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì
A. Lực tác dụng đạt giá trị cực đại
B. Lực tác dụng có độ lớn bằng 0
C. Lực tác dụng đổi chiều
D. Lực tác dụng có giá trị nhỏ nhất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì

A. Lực tác dụng đạt giá trị cực đại B. Lực tác dụng có độ lớn bằng 0

C. Lực tác dụng đổi chiều D. Lực tác dụng có giá trị nhỏ nhất
Trong dao động điều hòa, lực tác dụng được xác định bằng $$F=-m\omega ^2x$$ Khi vật đổi chiều chuyển động (tức là ở vị trí biên, li độ $x=\pm A$) thì lực tác dụng có độ lớn cực đại. Chọn A.

PS: Hôm bữa chọn nhầm, nay đã sửa lại.
 
Last edited:
Lực tác dụng có giá trị nhỏ nhất là bằng 0 hay -kA. Gia trị và độ lớn có giống nhau không.
Đây là một vấn đề mang tính quan niệm và trừu tượng. Theo thiển kiến cá nhân tôi thì thế này:

Trước tiên ta nói về "li độ".

Trong một dao động điều hòa thì vật dao động trên một đoạn thẳng, người ta gắn trên đó một trục tọa độ Ox với O là vị trí cân bằng.

Để xác định vị trí của vật người ta đưa ra khái niệm "li độ" là khoảng cách từ vị trí của vật đến vị trí cân bằng O.
Untitled.png

Khi đó, vì khoảng cách là một đại lượng dương nên ta nói
a) vật có li độ $5cm$ về phía dương trục tọa độ;
b) vật có li độ $5cm$ về phía âm trục tọa độ.​
và như vậy xem ra có phần phức tạp.

Vì vậy, ta mở rộng khái niệm "li độ" ra. Nó không phải là khoảng cách theo nghĩa thông thường (dương) nữa mà là một đại lượng đại số (có âm, có dương) để chỉ là vật đang cách xa vị trí cân bằng về phía âm hay phía dương của trục tọa độ.

Khi đó, ta có thể đồng nhất hai khái niệm "li độ" (theo nghĩa rộng) với "tọa độ" và khi đó thì trong hình vẽ trên thì:
a) vật có li độ $x=5cm$;
b) vật có li độ $x=-5cm$.​

Vậy dấu $+$ hay $-$ chỉ là nói vật nằm ở phía dương hay phía âm của trục tọa độ.

Khi vật ở vị trí biên âm $x=-A$ ta không nói vật có li độ cực tiểu (mặc dù về mặc đại số nó rõ ràng là như vậy) mà nói là vật có li độ "cực đại âm" (có li độ cực đại và nằm về phía âm trục tọa độ).

Bây giờ ta nói về Lực kéo về:

Lực kéo về được xác định bằng phương trình $$F_{kv}=-m\omega ^2x$$ và có bản chất là "lực", tức là có 4 đặc trưng:
  1. phương
  2. chiều
  3. độ lớn
  4. điểm đặt
Trong đó:
  1. phương: trên phương Ox.
  2. độ lớn: $$|F_{kv}|=m\omega ^2|x|$$
  3. điểm đặt: tại khối tâm của vật
Và để biểu diễn chiều của lực kéo về ta dùng dấu $+$ (hoặc $-$) để chỉ lực kéo về cùng chiều (hoặc ngược chiều) với trục tọa độ.

Khi vật ở vị trí biên dương $x=A$ thì lực kéo về là $F_{kv}=-m\omega ^2A$, tương tự như li độ thì ta cũng không nói lực kéo về có giá trị cực tiểu mà nói lực kéo về có giá trị cực đại âm (có độ lớn cực đại và ngược chiều trục tọa độ).

Tổng kết: Khi nói về lực thì tôi hiểu "giá trị của lực" là độ lớn của lực, dấu $+$ hay $-$ chỉ là nói về chiều của lực mà thôi.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là Lí thuyết Dao động cơ 1
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Gia tốc trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 4
hoàidien Trong dao động điều hòa đọ lớn gia tốc: Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
T Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 10
T Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
K Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 9
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
Hà Hữu Hưng Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t Lí thuyết Dao động cơ 8
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
Hinta Vũ Ngọc Anh Con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 4
C Công thức định lí Cosin trong vật lý Lí thuyết Dao động cơ 2
hao.baobinh10 Để nước đỡ bán tung tóe ra ngoài người ta thường bỏ một vài chiếc lá vào trong xô nước nhằm mục đích Lí thuyết Dao động cơ 1
inconsolable Trong 2 lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng thì: Lí thuyết Dao động cơ 3
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
NTH 52 Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu Lí thuyết Dao động cơ 0
P VTCB của con lắc lò xo treo trong thang máy chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
K Xác định biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 2
Đá Tảng Trong thời gian $\dfrac{T}{4}$ quãng đường đi được không thể bằng: Lí thuyết Dao động cơ 1
P Con lắc đơn treo trong thang máy. Lí thuyết Dao động cơ 3
dreamhigh315 Sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Con lắc đơn treo trong lực lạ Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích $q$, treo con lắc vào trong một điện trường biến t Lí thuyết Dao động cơ 2
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
V Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào Lí thuyết Dao động cơ 0
mai hoàn Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và? Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
Fel Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 0
L Biên độ dao động Lí thuyết Dao động cơ 2
Q Dao động điều hoà Lí thuyết Dao động cơ 5
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
Lý Hữu Tài Biên độ dao động là Lí thuyết Dao động cơ 6
L Lí thuyết dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 13
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
apple13197 Một chất điểm dao động điều hòa thì Lí thuyết Dao động cơ 9
A Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Dao động nào sớm pha hơn? Lí thuyết Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động của con lắc đơn sẽ: Lí thuyết Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top