Thời gian vật rơi xuống đất

Bài toán
Một vật được thả rơi tự do từ 1 khí cầu đang bay, biết khí cầu đang bay lên với vận tốc $5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Thời gian vật rơi xuống đất là.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Thời gian vật quay hết 3/4 góc quay còn lại tính theo $t_{1}$ là Bài tập Động lực học vật rắn 1
G So sánh thời gian chuyển động Bài tập Động lực học vật rắn 1
O Tính dòng điện và vận tốc góc của bánh xe theo thời gian t Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tìm khoảng cách ngắn nhất và thời gian đạt được khoảng cách đó? Bài tập Động lực học vật rắn 1
hang49 Tính tốc độ góc trung bình của bánh xe trong cả thời gian chuyển động? Bài tập Động lực học vật rắn 1
LeLinh Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi hãm thì bánh xe dừng? Bài tập Động lực học vật rắn 0
Tăng Hải Tuân Thời gian quay hết 3 góc trên là bao nhiêu ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
F Vận tốc và gia tốc tức thời Bài tập Động lực học vật rắn 1
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
N Tìm vận tốc của vật và xe Bài tập Động lực học vật rắn 1
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
N Lực căng dây khi vật giật mạnh là Bài tập Động lực học vật rắn 0
L Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng Bài tập Động lực học vật rắn 6
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
2 Góc quay mà vật quay được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
J Bài toán vật chuyển động chậm dần đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top