Người ta bấm vào chính giữa dây thì âm nào phát ra, có tần số bao nhiêu?

Bài toán
Một dây đàn ghi ta dài $60cm$ đã được lên dây để phát ra nốt LÀ với tần số $220 Hz$. Người ta bấm vào chính giữa dây thì âm nào phát ra, có tần số bao nhiêu?
A. LÀ,110Hz
B. LA,110Hz
C. LÀ,440Hz
D. LA,440Hz
 
Bài toán
Một dây đàn ghi ta dài $60cm$ đã được lên dây để phát ra nốt LÀ với tần số $220 Hz$. Người ta bấm vào chính giữa dây thì âm nào phát ra, có tần số bao nhiêu?
A. LÀ,110Hz
B. LA,110Hz
C. LÀ,440Hz
D. LA,440Hz
Trả lời: âm La chuẩn có tần số gấp đôi tần số của âm LÀ nói trên. Vì vẫn dây đàn đó và lực căng dây không đổi nên tốc độ truyền sóng không đổi. Bấm vào chính giữa dây, tức dây có chiều dài giảm đi một nửa nên tần số tăng gấp đôi, nên đáp án là $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 1
0 Với thiết kế phòng như trên người hát chịu được công suất loa là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
zkdcxoan Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
Heavenpostman Những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
ShiroPin Tần số của âm cao nhất mà người đó có thể nghe được từ dây đàn là Bài tập Sóng cơ 1
little_bobanh Ngưỡng nghe của người đó là: Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
P Hỏi người quan sát thấy sóng truyền có chu kì bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
L Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{79}{40}$s, phần tử D có li độ là Bài tập Sóng cơ 3
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Li độ dao động của M vào thời điểm t2=(t1+2,005) s bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
N Hỏi vào thời điểm nào sao đây vật có gia tốc bằng $15\pi (m/s^2)$: Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_2=(t_1+2,01)(s)$ có giá trị nào ? Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm M trên dây cách A 50 cm có vận tốc dao động là ....cm/s vào thời điểm t=0.15s Bài tập Sóng cơ 4
N Tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh Bài tập Sóng cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top