Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động

Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa với các phương trình lần lượt là $x_{1}=4\cos \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$ và $x_{2}=4\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{12}\right)$. Hình chiếu của hai chất điểm trong cùng một mặt phẳng nằm trên hai đường thẳng có phương hợp với nhau một góc $60^{0}$ và vị trí cân bằng trùng nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động là:
A. $2\sqrt{6}$cm
B. 8cm
C. 4cm
D. 5cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa với các phương trình lần lượt là $x_{1}=4\cos \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$ và $x_{2}=4\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{12}\right)$. Hình chiếu của hai chất điểm trong cùng một mặt phẳng nằm trên hai đường thẳng có phương hợp với nhau một góc $60^{0}$ và vị trí cân bằng trùng nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động là:
A. $2\sqrt{6}$cm
B. 8cm
C. 4cm
D. 5cm
Hình như là $2\sqrt{6}$ mình có cách giải riêng nhưng không chắc.
(sắp thi còn đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hả, với lại chương trình chỉ học dao động cùng phương thôi, làm ba cái này chi!!!)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của hai con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa các mũi kim là lớn nhất và nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 1
phongvtlol Tổng khoảng cách từ E đến hai nguồn lớn nhất và nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
K Khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
zkdcxoan Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 6
Enzan Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 2
tkvatliphothong Khoảng cách lớn nhất giữa N và P theo phương Ox là Bài tập Dao động cơ 12
H Thời điểm đầu tiên ( sau t=0) hai vật có khoảng cách lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 5
Mai NTM Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai giao động Bài tập Dao động cơ 12
Heavenpostman Khoảng cách lớn nhất từ vật tới vị trí lò xo không dãn là Bài tập Dao động cơ 6
ShiroPin Ở thời điểm nào sau đây khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
T Khoảng cách lớn nhất giữa hai chât điểm Bài tập Dao động cơ 3
D Khoảng cách giữa hai vật lớn nhất là . Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 5
C Xác định li độ của 2 vật khi khoảng cách giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
dreamhigh315 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
H Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
K Đến $t=6 \Delta t$ thì khoảng cách hai vật là Bài tập Dao động cơ 0
Đạt QH Khoảng cách nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 2
P Khi vật lên cao nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật nặng và giá đỡ Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
G Khoảng cách giữa hai vật là Bài tập Dao động cơ 3
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
shochia Khoảng cách giữa 2 vật Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 5
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Like Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_{1}$ và $m_{2}$ là bao n Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top