$A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây.

Bài toán
Cho 3 dao động cũng tần số $x_1=10\cos \left(2\pi t +\dfrac{\pi }{6}\right),x_2=A_2\cos \left(2\pi t -\dfrac{\pi }{2}\right),x_3=A_3\cos \left(2\pi t +\dfrac{7\pi }{6}\right)$ với phương trình tổng hơp bằng $x=9\cos \left(2\pi t +\varphi \right)$. $A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 0,06
B. 0,05
C. 4,8
D. 3,3

Ps: Số hơi bé thông cảm. Dựa trên công thức của 1 bạn, ý tưởng thì có lâu rồi.
 
Last edited:
Ai cho lời giải :)
Thấy $x_1$ và $x_3$ ngược pha nhau nên cậu tổng hợp 2 cái này trước được bao nhiêu đem tổng hợp với cái $x_2$ giải tay nhé!
Cách này phải chia trường hợp $A_3$ lớn hơn hay nhỏ hơn 10 rồi tổng hợp bình thường
Còn cách khác tớ tham khảo
Tổng hợp 3 dao động bằng tay giải PT bậc 2 ẩn là $A_2$ từ đó suy ra A_3
Cách này tớ chưa làm thử cậu làm xem:D
 
Last edited:
Câu hỏi của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu là tìm A3 để A2 cực đại thì kết quả là C. 4.8
 
Câu hỏi của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu là tìm A3 để A2 cực đại thì kết quả là C. 4.8
Ờ mình chỉ tìm được 1 giá trị duy nhất k có cực đại cực tiểu j hết cũng đáp án C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc $\frac{v_1}{v_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Giá trị của $x_o$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị lớn nhất của $A_M + A_N$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực hút f của nam châm gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 5
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
T Khoảng cách a gần nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
M Khoảng cách a gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 7
Nguyễn Đình Huynh Li độ góc của con lắc đơn gần nhất với giá trị Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số ma sát $\mu $ gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top