Vận tốc hạt nhân sinh ra

Bài toán
Dùng hạt $\alpha $ có động năng $K_{\alpha }=4MeV $ bắn phá hạt nhân 14N7 đang đứng yên tạo thành hạt nhân p và X. Biết góc giữa các vecto vận tốc của 2 hạt $\alpha $ và p là $60^{o}$, $m_{\alpha }=4.0015u$, $m_{p}=1.0073u$, $m_{N}=13.9992u$, $m_{X}=16.9947u$. Vận tốc của hạt p bằng:
A. $3.10^{7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
B. $2.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
C. $2.10^{7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
D. $3.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
 
Dùng hạt $\alpha $ có động năng $K_{\alpha }=4MeV $ bắn phá hạt nhân 14N7 đang đứng yên tạo thành hạt nhân p và X. Biết góc giữa các vecto vận tốc của 2 hạt $\alpha $ và p là $60^{o}$, $m_{\alpha }=4.0015u$, $m_{p}=1.0073u$, $m_{N}=13.9992u$, $m_{X}=16.9947u$. Vận tốc của hạt p bằng:
A. $3.10^{7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
B. $2.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
C. $2.10^{7} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
D. $3.10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right) $
Bằng các phép tính đơn giản ta có dc Kp=4,5 MeV, suy ra
$v=\sqrt{\dfrac{4,5.2.c^2}{931,5}}\approx 3,10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
Chọn A
 
Bằng các phép tính đơn giản ta có dc Kp=4,5 MeV, suy ra
$v=\sqrt{\dfrac{4,5.2.c^2}{931,5}}\approx 3,10^7 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
Chọn A
Sao suy ra $K_{p}$ nhanh v bạn $K_{X}$ đã biết đâu?
Mình học phần này cũng ngu lắm b giải chi tiết ra giúp mình với!
 
Sao suy ra $K_{p}$ nhanh v bạn $K_{X}$ đã biết đâu?
Mình học phần này cũng ngu lắm b giải chi tiết ra giúp mình với!
$\Delta E=-1,21095MeV$
Bảo toàn năng lượng :$K_{a}+K_{N}=K_{p}+K_{X}+\Delta E$
suy ra Kp+Kx=5,21095MeV.(1)
Bảo toàn động lượng: $P_{X}=P_{a}-P_{p}$(có dấu vectơ trên đầu nha).
Bình phương 2 vế : $2m_{X}K_{X}=2m_{a}k_{a}+2m_{p}K_{p}-2p_{a}p_{p}.\cos 60$.
Thế số, chỗ 2PaPp thì bình phương lần nữa, kết hợp với (1) là được pt 2 ẩn đó bạn.
Giải ra dc Kp=4,5MeV.
 
Last edited:
$\Delta E=-1,21095MeV$
Bảo toàn năng lượng :$K_{a}+K_{N}=K_{p}+K_{X}+\Delta E$
suy ra Kp+Kx=5,21095MeV.(1)
Bảo toàn động lượng: $P_{X}=P_{a}-P_{p}$(có dấu vectơ trên đầu nha).
Bình phương 2 vế : $2m_{X}K_{X}=2m_{a}k_{a}+2m_{p}K_{p}-2p_{a}p_{p}.\cos _60$.
Thế số, chỗ 2PaPp thì bình phương lần nữa, kết hợp với (1) là được pt 2 ẩn đó bạn.
Giải ra dc Kp=4,5MeV.
Thanks bạn, mình tưởng có cách tính nhanh, cách này mình biết rồi!, bấm máy tính toàn sai thôi:((
 
$\Delta E=-1,21095MeV$
Bảo toàn năng lượng :$K_{a}+K_{N}=K_{p}+K_{X}+\Delta E$
suy ra Kp+Kx=5,21095MeV.(1)
Bảo toàn động lượng: $P_{X}=P_{a}-P_{p}$(có dấu vectơ trên đầu nha).
Bình phương 2 vế : $2m_{X}K_{X}=2m_{a}k_{a}+2m_{p}K_{p}-2p_{a}p_{p}.\cos 60$.
Thế số, chỗ 2PaPp thì bình phương lần nữa, kết hợp với (1) là được pt 2 ẩn đó bạn.
Giải ra dc Kp=4,5MeV.
$\Delta E=K_{X} + K_{P} - K_{\alpha } $, bác giải thích hộ em với, chỉ có khối lượng ms lấy trc trừ sau còn lại là sau trừ trước mà?!?!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Động năng mỗi hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Hạt thứ 2 bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Topic: Hạt nhân nguyên tử Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hao.baobinh10 Khối lượng hạt nhân X khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top