Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động!

Bài toán
Nếu một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang (hoặc đứng) mà đổi phương chuyển động thành đứng (hoặc ngang) thì chu kì có nó có thay đổi hay không? Và nếu có thì sẽ thay đổi như thế nào. Giải thích rõ cho em biết với ạ, tks ahihi ^^
 
Không biết trả lời sao.
Chu kì dao động ngang do độ cứng lò xo và khối lượng vật quyết định. Công thức tính chu kì dao động của lò xo khi treo thẳng đứng thì bạn đã biết.
Chắc chắn với bạn không ai cho đề như vậy. Muốn tính chu kì khi thay đổi trạng thái chuyển động chắc phải làm thí nghiệm.
 
Last edited:
Theo t thì chu kì k thay đổi khi thay đổi trạng thái chuyển động, nó chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên trong của hệ là m và k, kể cả nó treo ngang hay đứng hay có/k có lực cản/ ma sát
Công thức T treo thẳng đứng theo $\triangle l, g$ thực chất vẫn là theo $m, k$ (áp dụng định luật II N ở VTCB khi vật chưa dao động)
 
Không biết trả lời sao.
Chu kì dao động ngang do độ cứng lò xo và khối lượng vật quyết định. Công thức tính chu kì dao động của lò xo khi treo thẳng đứng thì bạn đã biết.
Chắc chắn với bạn không ai cho đề như vậy. Muốn tính chu kì khi thay đổi trạng thái chuyển động chắc phải làm thí nghiệm.
Có em mới đăng lên diễn đàn ạ >.<
 
Theo t thì chu kì k thay đổi khi thay đổi trạng thái chuyển động, nó chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên trong của hệ là m và k, kể cả nó treo ngang hay đứng hay có/k có lực cản/ ma sát
Công thức T treo thẳng đứng theo $\triangle l, g$ thực chất vẫn là theo $m, k$ (áp dụng định luật II N ở VTCB khi vật chưa dao động)
Em cũng nghĩ v, mà chỉ là nghĩ thôi bác ạ :3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
bixxi Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Sự thay đổi của chu kì con lắc Lí thuyết Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số và? Lí thuyết Dao động cơ 1
H Những đại lượng biến thiên có cùng tần số với vận tốc là Lí thuyết Dao động cơ 2
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
T Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 10
T Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
thehiep Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích $q$, treo con lắc vào trong một điện trường biến t Lí thuyết Dao động cơ 2
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
V Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc a thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào Lí thuyết Dao động cơ 0
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Trong dao động điều hòa của CLLX treo thẳng đứng thì lực đóng vai trò là lực hồi phục là Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
Fel Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 0
L Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì Lí thuyết Dao động cơ 5
L Biên độ dao động Lí thuyết Dao động cơ 2
Q Dao động điều hoà Lí thuyết Dao động cơ 5
minhanhmia Phương trình động lực học Lí thuyết Dao động cơ 1
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biên Độ dao động của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 1
Lý Hữu Tài Biên độ dao động là Lí thuyết Dao động cơ 6
C Gia tốc trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là Lí thuyết Dao động cơ 4
L Lí thuyết dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 13
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hoàidien Trong dao động điều hòa đọ lớn gia tốc: Lí thuyết Dao động cơ 2
apple13197 Một chất điểm dao động điều hòa thì Lí thuyết Dao động cơ 9
A Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Dao động nào sớm pha hơn? Lí thuyết Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động của con lắc đơn sẽ: Lí thuyết Dao động cơ 3
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi Lí thuyết Dao động cơ 4
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top