Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là?

Bài toán
Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, trên cùng một đường thẳng qua nguồn O có hai điểm M, N biết hai điểm này cách nhau một khoảng $\dfrac{\lambda }{2}$ và đối xứng với nhau qua nguồn. Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là?
 
Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, trên cùng một đường thẳng qua nguồn O có hai điểm M, N biết hai điểm này cách nhau một khoảng $\dfrac{\lambda }{2}$ và đối xứng với nhau qua nguồn. Pha dao động của sóng tại hai điểm đó là?
Nhưng thầy e bảo, đối xứng với nhau qua nguồn thì nó cùng pha ạ??? E củng k hiểu
Nhờ ad min giải thích hộ
 

Quảng cáo

Top