Tìm góc lệch của tia đỏ

Bài toán
Chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 30 thì thấy ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Tìm góc lệch của tia đỏ, biết n(d) = 1,54 nt = 1,58
 
Chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 30 thì thấy
ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Tìm góc lệch của tia đỏ n(d) = 1,54
nt = 1,58
Vì tia tím lệch cực tiểu nên :
$\sin \left(\dfrac{D_{min}+A}{2} \right)=n_{t}\sin \left(\dfrac{A}{2} \right)$
thay số ta dc $D_{min}=18,2757^{o}$
Lại có $D_{min}=2i_{t}-A \Rightarrow i_{t}=24,1378^{o}$
Bạn tiếp tục sử dụng công thức lăng kính để tính i2 đỏ, từ đó suy ra $D_{d}=i_{1}+i_{2}-A$
 

Quảng cáo

Top