Đối với máy phát điện xoay chiều một pha

Câu hỏi
Đối với máy phát điện xoay chiều một pha, điều nào sau đây đúng:
A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng
B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng
C. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp cực từ của phần cảm
D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi tuần hoàn thành điện năng
 
Câu hỏi
Đối với máy phát điện xoay chiều một pha, điều nào sau đây đúng:
A. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng
B. Tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng
C. Biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp cực từ của phần cảm
D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi tuần hoàn thành điện năng
Đáp án là [ câu C] $E_o =NBS\omega $ mà $\omega =2\pi f=2\pi np$
nên tỉ lệ với số cặp cực của phần cảm
theo mình là như vậy chứ đọc về phần máy phát điện xoay chiều này không rõ lắm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Thay đổi $L=L_{1}$ thì $U_{RC}$ vuông pha với u. Sau đó giảm L thì. Lí thuyết Điện xoay chiều 2
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
SuSu1407 Nếu rô to quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là: Lí thuyết Điện xoay chiều 3
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
N MBA Thắc mắc phần máy biến thế Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Xuân Thành MBA Thắc mắc cường độ dòng điện trong máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top