Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân

Bài toán
Có 4 cách tính năng lượng tỏa ra và thu vào của phản ứng hạt nhân
Xin cho em hỏi là từ cơ sở nào để thành lập được cái công thức đó ạ?
Ví dụ là độ hụt khối phải dùng sau trừ trước mà không phải là ngược lại ạ
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
 
Có 4 cách tính năng lượng tỏa ra và thu vào của phản ứng hạt nhân
Xin cho em hỏi là từ cơ sở nào để thành lập được cái công thức đó ạ?
Ví dụ là độ hụt khối phải dùng sau trừ trước mà không phải là ngược lại ạ
Em xin chân thành cảm ơn mọi người.
Xét phản ứng hạt nhân
$_{Z_1}C^{A1}+ _{Z_2}D^{A2}\rightarrow _{Z_3}X^{A3}+ _{Z_4}Y^{A4}+ \Delta E$
Định luật bảo toàn năng lượng
$E_{C}+ E_{D}= E_{X}+ E_{Y}+ \Delta E$
→$\Delta E = E_{C}+ E_{D }- \left(E_{X}+ E_{Y}\right) = m_{C}. C^{2}+ m_{D}. C^{2}- m_{X}. C^{2}- m_{Y}. C^{2}$

$\Delta E = \left(m_{c}+ m_{D }- m_{X}- m_{Y}\right)c^{2}= \left(\sum m_{tr} – \sum m_{sau}\right)c^{2}$

$m_{c}= Z_{1}m_{p}+ \left(A_{1}-Z_{1}\right)m_{n}- \Delta m_{C}$

$m_{D}= Z_{2}m_{p}+ \left(A_{2}-Z_{2}\right)m_{n}- \Delta m_{D}$

$m_{X}= Z_{3}m_{p}+ \left(A_{3}-Z_{3}\right)m_{n}- \Delta m_{X}$

$m_{Y}= Z_{4}m_{p}+ \left(A_{4}-Z_{4}\right)m_{n}- \Delta m_{Y}$
theo định luật bảo toàn số A và số Z ta có
$Z_{1}+ Z_{2}= Z_{3}+ Z_{4}; A_{1}+ A_{2}= A_{3}+ A_{3}$

$\Delta E = \left(m_{c}+ m_{D }- m_{X}- m_{Y}\right)c^{2}$=
$\left(\Delta m_{X}+ \Delta m_{Y}- \Delta m_{C}- \Delta m_{D}\right)c^{2}$
= $\left(\sum \Delta m_{sau} – \sum \Delta m_{truoc}\right)c^{2}$

hai công thức còn lại về cơ bản cũng sử dụng định luật bảo toàn năng lượng để suy ra.

Xem thêm: Kiến thức vật lý hạt nhân
 
Last edited:
Xét phản ứng hạt nhân
$_{Z_1}C^{A1}+ _{Z_2}D^{A2}\rightarrow _{Z_3}X^{A3}+ _{Z_4}Y^{A4}+ \Delta E$
Định luật bảo toàn năng lượng
$E_{C}+ E_{D}= E_{X}+ E_{Y}+ \Delta E$
→$\Delta E = E_{C}+ E_{D }- \left(E_{X}+ E_{Y}\right) = m_{C}.c^{2}+ m_{D}.c^{2}- m_{X}.c^{2}- m_{Y}.c^{2}$

$\Delta E = \left(m_{c}+ m_{D }- m_{X}- m_{Y}\right)c^{2}= \left(\sum m_{tr} – \sum m_{sau}\right)c^{2}$

$m_{c}= Z_{1}m_{p}+ \left(A_{1}-Z_{1}\right)m_{n}- \Delta m_{C}$

$m_{D}= Z_{2}m_{p}+ \left(A_{2}-Z_{2}\right)m_{n}- \Delta m_{D}$

$m_{X}= Z_{3}m_{p}+ \left(A_{3}-Z_{3}\right)m_{n}- \Delta m_{X}$

$m_{Y}= Z_{4}m_{p}+ \left(A_{4}-Z_{4}\right)m_{n}- \Delta m_{Y}$
theo định luật bảo toàn số A và số Z ta có
$Z_{1}+ Z_{2}= Z_{3}+ Z_{4}; A_{1}+ A_{2}= A_{3}+ A_{3}$

$\Delta E = \left(m_{c}+ m_{D }- m_{X}- m_{Y}\right)c^{2}$=
$\left(\Delta m_{X}+ \Delta m_{Y}- \Delta m_{C}- \Delta m_{D}\right)c^{2}$
= $\left(\sum \Delta m_{sau} – \sum \Delta m_{truoc}\right)c^{2}$

hai công thức còn lại về cơ bản cũng sử dụng định luật bảo toàn năng lượng để suy ra.
trong sách giáo khoa nâng cao 12 có ghi là phản ứng tỏa một năng lượng dưới đang động năng của các hạt sản phẩm là \Delta E đó ạ nhưng mà công thức trên thì phải trừ cho năng lượng của hạt ban đầu thì mới là năng lương tỏa ra em không hiểu hai cái có gì khác nhau vậy ạ?
 

Quảng cáo

Top