Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng

Bài toán
Cho hai chất điểm $M,N$ chuyển động tròn đều cùng chiều trên một đường tròn tâm $O$ bán kính $R=10cm$ với cùng tốc độ dài $v=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Biết góc $MON$ có số đo bằng $30^{0}$. Gọi $K$ là trung điểm đoạn $MN$. Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng :
A. $30,8 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $80,6 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $61,5 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $100 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Gọi $H$ là hình chiếu của $K$ trên $Ox$
$HK=\cos _15^o.R=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.R\left(cm \right)$
$\omega _K=\dfrac{v}{HK}=10\sqrt{6}-10\sqrt{2}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right) \right)$

$\rightarrow \mid v_{tb}\mid =\dfrac{4HK}{\dfrac{2\pi }{\omega }}\approx 63,66 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
$\omega =\dfrac{v}{A}= \dfrac{100}{10}= 10 \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$
$T=\dfrac{2\pi }{\omega } =\dfrac{2\pi }{10}$
$v=\dfrac{4A}{T} = \dfrac{4.8}{\dfrac{\pi }{5}}= 63,66$
 
Bạn xem lời giải sơ lược ở đây. Latex không hiểu sao không gõ được, đành dùng tạm word, xem tạm nha :
View attachment 2329
Đây là lời giải khi đường kính là trục ox, các đường kính khác thì sao
Với lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nó không liên quan đến vị trí của $M$ và $N$ nhỉ
 
Gọi $H$ là hình chiếu của $K$ trên $Ox$
$HK=\cos _15^o.R=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.R\left(cm \right)$
$\omega _K=\dfrac{v}{HK}=10\sqrt{6}-10\sqrt{2}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right) \right)$

$\rightarrow \mid v_{tb}\mid =\dfrac{4HK}{\dfrac{2\pi }{\omega }}\approx 63,66 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Cái đoạn này thay $T=\dfrac{2\pi R}{v}$ cần gì phải tính $\omega _K$ mà $\omega $ đâu có thay đổi nghĩ thế là ra kết quả.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
M Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Oneyearofhope Hình chiếu của P trên 1 đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Hình chiếu lên trục Ox của hợp lực tác dụng lên vật có biểu thức ? Bài tập Dao động cơ 2
D Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Ở thời điểm nào sau đây khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
V Hình dạng và vị trí của các vân giao thoa khi biên độ của một nguồn tăng lên gấp đôi Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Thời điểm ban đầu để cả 4 sợi dây treo trở thành 4 cạnh của 1 hình hộp chữ nhật là? Bài tập Dao động cơ 1
T Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là Bài tập Dao động cơ 0
Demonhk Khối gỗ hình trụ dao động trong nước, tính chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
H Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển dộng (xét hệ quy chiếu gắn với xe)là Bài tập Dao động cơ 4
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
nhungsnow Khối lượng của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top