Bài tập về công thức Poiseuille?

Bài toán
Lưu lượng chảy qua mạch là 600cm3/phút. Hỏi lưu lượng máu sẽ có giá trị là bao nhiêu nếu kích thước mạch giảm 80% (bán kính mạch giảm một nửa). Cho rằng áp suất và các yếu tố khác giữ không đổi
Cám ơn mọi người nhiều ạ!
 
Lưu lượng không đổi nhé! Khi diện tích ống giảm thì vận tốc tăng nhưng lưu lượng vẫn thế!
Lưu lượng chỉ là không đổi đối với chất lưu lí tưởng ~ còn máu lại là chất lưu có độ nhớt nên lưu lượng không thể là hằng số được đâu ~ trong trường hợp này ta nên áp dụng công thức Poiseuille : lưu lượng theo thể tích của chất lưu nhớt tỉ lệ với hiệu áp suất ở 2 điểm bất kì chia cho khoảng cách 2 điểm ấy (trên trục của ống dòng) và lũy thừa bậc 4 của bán kính ống dòng ~ suy ra nếu R giảm một nửa thì lưu lượng theo thể tích giảm 16 lần (=37,5 cm3/s)
 

Quảng cáo

Top