Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là

Bài toán
Cho hai vật dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ $10\sqrt{2} cm$ và với chu kỳ lần lượt là $T_1=2,6 s$ và $T_2 = 2 s$. Tại thời điểm ban đầu, vật thứ nhất chuyển động nhanh dần qua li độ $-5\sqrt{2} cm$, vật thứ hai chuyển động chậm dần qua li độ $10 cm$. Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là:
A. $10 cm$
B. $13,66 cm$
C. $-5\sqrt{2} cm$
D. $5\sqrt{2} cm$
 
Bài toán
Cho hai vật dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ $10\sqrt{2} cm$ và với chu kỳ lần lượt là $T_1=2,6 s$ và $T_2 = 2 s$. Tại thời điểm ban đầu, vật thứ nhất chuyển động nhanh dần qua li độ $-5\sqrt{2} cm$, vật thứ hai chuyển động chậm dần qua li độ $10 cm$. Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là:
A. $10 cm$
B. $13,66 cm$
C. $-5\sqrt{2} cm$
D. $5\sqrt{2} cm$
Lời giải

Bài này khó nhỉ làm sao để chuyển các dự kiến chu kỳ và li độ qua về phương trình chuyển động nhanh và chậm dần khi nó chưa cho gia tốc. Mà giá tốc này khác nhau chứ.
 
E làm kiểu như vậy tìm thời điểm đầu tiên 2 vật gặp nhau
phương trình dao động 1: $10\sqrt{2}\cos \left(\dfrac{10\pi }{13}t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$
phương trình dao động 2: $10\sqrt{2}\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$
rồi giao lại giải phương trình tìm t nhưng mà ra số xấu quá không có đáp án không bik sai chỗ nào :sad:
 
Last edited:
E làm kiểu như vậy tìm thời điểm đầu tiên 2 vật gặp nhau
phương trình dao động 1: $10\sqrt{2}\cos \left(\dfrac{10\pi }{13}t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$
phương trình dao động 2: $10\sqrt{2}\cos \left(\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)$
rồi giao lại giải phương trình nhưng mà số xấu quá không có đáp án không bik sai chỗ nào :sad:
Giải kĩ cái đoạn chuyển động nhanh đần và chậm dần biết đổi qua phương trình đi bạn hơi tắt đó mà phải xét chiều của nó đi av>0, av<0. Thế cuối cùng có ra kết quả không bạn, khoai.@@
 
Giải kĩ cái đoạn chuyển động nhanh đần và chậm dần biết đổi qua phương trình đi bạn hơi tắt đó mà phải xét chiều của nó đi av>0, av<0. Thế cuối cùng có ra kết quả không bạn, khoai.@@
Nhanh dần đều cho biết vật đang đi theo chiều dương từ biên âm đến vị trí cân bằng
Chậm dần đều: Vật đi theo chiều dương từ vị trí cân bằng đến biên dương
$T_1=2,4s$
Giải bình thường đáp án A. nhé.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lần thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 4
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
CrapWolf Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 5
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
proboyhinhvip Hỏi sau $0,5s$ đầu tiên vật đi qua vị trí lò xo hai không biến dạng mấy lần? Bài tập Dao động cơ 14
D Tốc độ của vật ở vị trí động năng bằng hai lần thế năng? Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Lạnh Như Băng Xác định vị trí của hai vật khi $t=5$ Bài tập Dao động cơ 0
P Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
sooley Lần đầu tiên A đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
sooley Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
T Số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau: Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
L Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là Bài tập Dao động cơ 3
N Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này ? Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định vận tốc của vật tại vị trí cách vị trí lò xo không biến dạng 5cm lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Vị trí mà hai vật gặp nhau lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Sau thời gian $t=110 s$, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau là ba Bài tập Dao động cơ 6
H Lần đầu tiên vật A lên vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
ashin_xman Lần đầu tiên vật A lên vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
N Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
H Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
P Đốt dây nối hai vật khi hệ ở VTCB. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa h Bài tập Dao động cơ 1
T Quãng đường ngắn nhất giữa hai vị trí $\alpha _1 = -4^0, \alpha _2 = 5^0$ Bài tập Dao động cơ 3
T Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Dungreal Vật qua vị trí lò xo không biến dạng bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
Snow In June Vị trí móc vật nặng? Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Người ta quan sát thấy quả cầu qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần Bài tập Dao động cơ 2
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
Đạo_Cappj Vị trí cân bằng mới của vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là? Bài tập Dao động cơ 3
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top