Điều kiện xảy ra sóng dừng

Bài toán
Sợi dây AB dài $64cm$, đầu B tự do, đầu A dao động. Vận tốc truyền sóng $v=25 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Tìm điều kiện có sóng dừng
A. $f=1,28\left(k+0,5\right)$
B. $f=0,39\left(k+0,5\right)$
C. $f=0,39k$
D. $f=1,28K$
 
Lời giải
Đk có sóng dừng 1 đầu tự do: $l=\left(k+0,5\right)\dfrac{\lambda}{2}$ với $\lambda=\dfrac{v}{f}$
$ \Rightarrow f=0,19\left(k+0,5\right)$ chọn?
 
Do quen viết $\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda }{2}= \left(k+0,5\right)\lambda $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem lại nhé! 1 đầu tự do thì $l=\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda}{4}=\left(k+0,5\right)\dfrac{\lambda}{2}$
Vâng ạ 1 đầu tự do, 1 đầu cố định thì chính xác công thức ấy rồi, nhưng đầu kia lại dao động chứ không phải gắn vào âm thoa nào nên em nghĩ công thức như thế :D
 
Nếu hai đầu tự do thì nó tương tự trường hợp 2 đầu cố định $d=\dfrac{k\lambda }{2} $ chỉ có điều là k>=3 thôi
 

Quảng cáo

Top