Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì

Bài toán
Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì
A. các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại.
B. khoảng cách giữa hai điểm có biên độ cực đại liên tiếp luôn bằng nửa bước sóng.
C. các điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu xen kẽ nhau.
D. tập hợp tất cả các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu là đường elip có hai tiêu điểm là hai nguồn.
 
Câu A không đúng,Nó chỉ đúng trong TH hai nguồn cùng pha
Câu C sai vì TH hai nguồn ngược pha thì đường trung trực không phải là cực đại (hay cực tiểu),hai đương gần đường trung trục nhất là hai đương cực đại (hay cực tiểu).Nói chung không có sự xen kẽ
Câu D thì em chịu do Elip thì không biết gì
Em nghĩ Đáp án đúng là B
 
Câu A không đúng,Nó chỉ đúng trong TH hai nguồn cùng pha
Câu C sai vì TH hai nguồn ngược pha thì đường trung trực không phải là cực đại hay cực tiểu,hai đương gần đường trung trục nhất là hai đương cực đại hay cực tiểu.Nói chung không có sự xen kẽ
Câu D thì em chịu do Elip thì không biết gì
Em nghĩ Đáp án đúng là B
Câu D không phải là Elip là là hypepol mới đúng ^^
 
Bài toán
Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì
A. các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại.
B. khoảng cách giữa hai điểm có biên độ cực đại liên tiếp luôn bằng nửa bước sóng.
C. các điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu xen kẽ nhau.
D. tập hợp tất cả các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu là đường elip có hai tiêu điểm là hai nguồn.
Nhớ lại lý thuyết chút nhé:
  • A:Sai. Nó chỉ đúng với giao thoa hai nguồn cùng pha.
  • B:Sai. Nó chỉ đúng đối với cực đại cực tiểu nằm trên đoạn nối 2 nguồn giao thoa.
  • C:Đúng. Vì nó đúng.
  • D: Sai vì nó là hypebol chứ không phải Elip.
Chọn đáp án C nhé.
 
Cho em hỏi TH hai nguồn ngược pha hai đường gần trung trục nhất là cực đại(hoặc cực tiểu) chứ làm sao có thể xin kẽ nhâu được ạ
Hai nguồn ngược pha trung trực là cực tiểu nhé, và hai bên nó là cực đại. Tóm lại bạn cứ nhớ nó xen kẽ nhau. Thế mới làm được những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán giao thoa hai nguồn khác biên độ :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
H Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy Lí thuyết Sóng cơ 1
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
tiepkent Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp Lí thuyết Sóng cơ 5
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
levietnghials Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì? Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top