Động năng con lắc thứ hai là

Bài toán
Cho 2 con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 2A và A, dao động vuông pha. Chọn gốc thế năng tại VTCB của hai con lắc. Khi động năng con lắc thứ nhất là 0,6J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05J. Khi thế năng con lắc thứ nhất là 0,4J thì động năng con lắc thứ hai là bn?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
T Cơ năng của con lắc khi dao động bằng Bài tập Dao động cơ 6
T Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
P Con lắc sẽ tiếp tục dao động với năng lượng Bài tập Dao động cơ 5
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Kể từ lúc thả vật thời điểm con lắc có thế năng bằng 3 lần động năng lần 3 là Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm động năng lớn nhất của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Động năng của con lắc đơn khi li độ góc 4,5° là Bài tập Dao động cơ 2
H Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
phaidodaihoc1996 Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0.4J thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là: Bài tập Dao động cơ 4
phatthientai Khi động năng con lắc 1 là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu (tính theo W)? Bài tập Dao động cơ 3
vinh7aa Xác định động năng Wđ truyền cho con lắc Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Năng lượng cần cung cấp để con lắc dao động với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
duong tho Biên độ và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
cựL nễyugN Khi gặp nhau, tỉ số động năng của con lắc thứ hai và của con lắc thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 15
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
vat_ly_oi Cơ năng dao động điều hòa của con lắc có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Cơ năng dao động điều hòa của con lắc có giá trị bằng: Bài tập Dao động cơ 1
L Li độ dài của con lắc tại vị trí mà ở đó động năng và thế năng dao động của con lắc bằng nhau là: Bài tập Dao động cơ 1
D Khi động năng của con lắc 1 là cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là? Bài tập Dao động cơ 10
banana257 Động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
rainmeteror Năng lượng dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 1
H Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển dộng (xét hệ quy chiếu gắn với xe)là Bài tập Dao động cơ 4
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
T Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
T Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc . Bài tập Dao động cơ 3
T Khi con lắc qua vị trí $\alpha = 37$ độ (cos37 =0.8)thì động năng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
H Tính độ giảm thế năng của con lắc lò xo trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
H Khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
J Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hoà trong thang máy với năng lượng là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
T Tính động năng của con lắc thứ hai Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top