Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là

Bài toán
Một viên đạn có khối lượng 5g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s đến găm vào 1 quả cầu bằng gỗ khối lượng 500g được treo trên một sợi dây nhẹ, mềm và không giãn. Kết quả làm cho dây treo quả cầu bị lệch 1 góc $10^{o}$ so với phương đứng, lấy g=10. Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là
A. 3,62s
B. 7,21s
C. 14,25s
D. 18,37s
 
Một viên đạn có khối lượng 5g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s đến găm vào 1 quả cầu bằng gỗ khối lượng 500g được treo trên một sợi dây nhẹ, mềm và không giãn. Kết quả làm cho dây treo quả cầu bị lệch 1 góc $10^{o}$ so với phương đứng, lấy g=10. Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là
A. 3,62s
B. 7,21s
C. 14,25s
D. 18,37s

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng
$mv=\left(m+M\right)V$
$V=\dfrac{0,005.400}{0,005+0,5}=3,96 m $
lúc đó là vận tốc cân bắng $v_{o}=\alpha_{o}\sqrt{gl}\Rightarrow l=50...m$
$T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}$
Đáp án là C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
D Kết quả chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 4
Q Chu kỳ dao động ? Bài tập Dao động cơ 4
C Để có hệ dao động có chu kỳ là $\frac{T_{0}}{\sqrt{2}}$ thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? Bài tập Dao động cơ 1
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
NTH 52 Chu kỳ dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 4
boyvodanh97 Chu kỳ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 7
boyvodanh97 Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Tính chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Chu kỳ T dao động điều hòa của con lắc khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 3
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
Thảo Bùi Con lắc đơn dao động biểu kiến....Hỏi chu kỳ thật? Bài tập Dao động cơ 2
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
hoangmac Tính chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 2
lam_vuong Khi tăng góc nghiêng lên 45 thì chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 3
2 Chu kỳ dao động của hệ con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 8
cuongk46t1 Chu kỳ dao động của cơ hệ là Bài tập Dao động cơ 2
cuongk46t1 Chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
vat_ly_oi Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của thang máy là: Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 (g là gia tốc rơi tự do) thì chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Trong 1 chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn là Bài tập Dao động cơ 6
vat_ly_oi Chu kỳ dao động của con lắc. Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Trong 1 chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn. Bài tập Dao động cơ 7
lam_vuong Nếu điện trường có cường độ như trên và có phương ngang thì con lắc dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi không tích điện cho quả cầu thì con lắc dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
N Khi điện trường hướng lên thì chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
Sao Mơ Tính chu kỳ dao động. Bài tập Dao động cơ 5
Spin9x Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều vơi lực hồi phục trong 1 chu kỳ dao động là : Bài tập Dao động cơ 15
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sau va chạm hai vật dính vào nhau dao động điều hòa với biên độ A = 5cm và chu kỳ bằng? Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
BoythichFAP Tốc độ trung bình trong một chu kỳ? Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm chu kỳ, Vmax Bài tập Dao động cơ 1
Iukk Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
Iukk Độ hao hụt cơ năng sau 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Cador.Halley Chu kỳ con lắc đơn với khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
Cador.Halley Sự thay đổi $\Delta T$ của chu kỳ con lắc Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top