Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot

Bài toán
Khi rọi vào catốt của 1 tế bào quang điện 1 bức xạ điện từ có bức sóng $\lambda=0,33\mu m$ thì hiệu điện thế hãm là $0,3125V$
1)Xác định giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt.
2)Anốt của tế bào quang điện có dạng tấm phẳng đặt song song với catôt và cách nó 1 khoảng $d=1cm$. Hỏi khi rọi chùm bức xạ rất hẹp trên vào tâm catôt và đặt 1 hiệu điện thế $U_{AK}=4,5V$ thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề nặt anốt có các $e$ tới đập vào bằng bao nhiêu?
 
Khi rọi vào catốt của 1 tế bào quang điện 1 bức xạ điện từ có bức sóng $\lambda=0,33\mu m$ thì hiệu điện thế hãm là $0,3125V$
1)Xác định giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt.
2)Anốt của tế bào quang điện có dạng tấm phẳng đặt song song với catôt và cách nó 1 khoảng $d=1cm$. Hỏi khi rọi chùm bức xạ rất hẹp trên vào tâm catôt và đặt 1 hiệu điện thế $U_{AK}=4,5V$ thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề nặt anốt có các $e$ tới đập vào bằng bao nhiêu?
Lời giải
Câu a.$A=\dfrac{hc}{\lambda}-|e|U_h=5,52.10^{-19}$J
$ \Rightarrow \lambda_0=\dfrac{hc}{A}=3,6.10^{-7}$m
b.$R=v_0\sqrt{\dfrac{2d}{a}}$ với $a=\dfrac{|e|U}{dm}=0,79.10^{14}\dfrac{m}{s^2}$ và $v_0=\sqrt{\dfrac{2|e|U}{m}}=1,286.10^{6}$ m/s
$ \Rightarrow r=2cm$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Xác định số vạch phổ của Hidro xuất hiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
hoaluuly777 Xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích được Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Giới hạn quang điện của kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
ahquyet043 Giới hạn quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
missyou1946 Bước sóng giới hạn quang điện là bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
skylinehermes Giá trị giới hạn quang điện $\lambda _{0}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
missyou1946 Giới hạn của kim loại dùng làm catot là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
missyou1946 Giới hạn quang điện kim loại làm bằng catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Giới hạn quang điện của kim loại trên là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Giới hạn quang điện không xảy ra với kim loại nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
ShiroPin Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Giới hạn quang điện của hợp kim này Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Bước sóng giới hạn quang điện là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
HuyGooner Giới hạn quang điện của hợp kim trên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 11
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
N Giới hạn quang điện của kim loại làm catot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top