Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu chỉ 734 mmHg

Bài toán
Trong khoảng chân không của một phong vũ biểu thủy ngân có lọt vào một ít không khí nên phong vũ biểu có số chỉ nhỏ hơn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768 mmHg phong vũ biểu chỉ 748mmHg, chiều dài khoảng chân không là 56 mm. Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu chỉ 734 mmHg. Coi nhiệt độ không đổi.
 
Trong khoảng chân không của một phong vũ biểu thủy ngân có lọt vào một ít không khí nên phong vũ biểu có số chỉ nhỏ hơn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768 mmHg phong vũ biểu chỉ 748mmHg, chiều dài khoảng chân không là 56 mm. Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu chỉ 734 mmHg. Coi nhiệt độ không đổi.
Lời giải
Gọi $\Delta p_1$ là áp suất trong ống lúc đầu. Dễ thấy $\Delta p_1=768-748=20mmHg$. Chiều dài ống thủy tinh đến mặt thoáng là $l=748+56=804mm$
Lúc sau áp suất không khí sẽ là $734+\Delta p_2$ với $\dfrac{\Delta p_2}{\Delta p_1}=\dfrac{56}{x}$ dễ thấy x=804-734=70mm. Vậy $\Delta p_2=16mmHg$
và áp suất không khí lúc sau là 734+16=750mmHg
 
Last edited:

Quảng cáo

Top