Tìm q?

Bài toán
2 quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mỗi quả có điện tích q, khối lượng $m=10 \ \text{g}$ treo bởi 2 sợi dây cùng chiều dài 30 cm vào cùng 1 điểm. Giữ cho quả cầu I cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc $60^{0}$ so với phương thẳng đứng. Cho g=10m/$s^{2}$. Tìm q?
 
Bài toán
2 quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mỗi quả có điện tích q, khối lượng $m=10 \ \text{g}$ treo bởi 2 sợi dây cùng chiều dài 30 cm vào cùng 1 điểm. Giữ cho quả cầu I cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc $60^{0}$ so với phương thẳng đứng. Cho g=10m/$s^{2}$. Tìm q?
Lời giải
Vẽ hình ra sẽ thấy $F_đ=P=mg=0,1N$ và $\vec F_{đ}$ có phương chếch $30^0$ so với phương ngang.
Khoảng cách 2 quả cầu $r=2l\sin 30^0=30cm$
$q=\sqrt{\dfrac{Fr^2}{k}}$
$ \Rightarrow q=10^{-6}C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
monmaru188 Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm lực căng dây tại thời điểm dây treo nghiêng góc lớn nhất sau khi điện trường đổi chiều. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động ) Bài tập Điện tích - Điện trường 13
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tìm vận tốc êlectron tại $B$? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
nguyentronghaiC1K36 Tìm dạng quỹ đạo của e ngay sau đó Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm C để $E_C$ = 0 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top