Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng?

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m = 0,3 \ \text{kg}$ và lò xo có độ cứng $k = 300 \ \text{N}/\text{m}$. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt phẳng ngang là μ = 0,5. Từ vị trí lò xo không biến dạng, người ta kéo vật đến vị trí sao cho lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng:
A. 1,595 m/s.
B. 2,395 m/s.
C. 2,335 m/s.
D. 1,095 m/s.

* Em không hiểu chỗ tính x lúc sau như thế nào, mn chỉ e chỗ do thoi cung duoc? E cam on nhieu?
 
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m = 0,3 \ \text{kg}$ và lò xo có độ cứng $k = 300 \ \text{N}/\text{m}$. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt phẳng ngang là μ = 0,5. Từ vị trí lò xo không biến dạng, người ta kéo vật đến vị trí sao cho lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng:
A. 1,595 m/s.
B. 2,395 m/s.
C. 2,335 m/s.
D. 1,095 m/s.

* Em không hiểu chỗ tính x lúc sau như thế nào, mn chỉ e chỗ do thoi cung duoc? E cam on nhieu?
************************************************
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu thi lụi cũng đc khỏi giải vì nó cho đáp án kg chặt.
Dễ dành tính được vật tốc cực đại của vật sẽ nhỏ hơn 1,58 m/s $\Rightarrow$ khoanh d kg cần nhìn gì nữa :)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=)):big_smile:
*************************************************
còn giải chính quy thì ntn :too_sad::too_sad::too_sad:
*tính biên độ giảm trong khoảng T/2 là 1 cm
*tính được vị trí cân bằng mới (I) lệch so với cân bằng cũ là 0,5 cm
*kéo dãn thả $\Rightarrow$ đi từ ban đầu đến 0 là 5 cm, đi một đoạn A2 = 5-1 =4 cm nữa là còn 3 cm $\Rightarrow$ đi vòng lại cái nữa 3 cm thì nó đủ 12cm lúc này nó nằm tại M. M cánh O 1 cm, cánh I 0,5 cm. A2 đúng là (4-0.5) cm :after_boom::after_boom: hơi khó hỉu do kg có hình :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
dễ dàng suy ra $v=\omega \sqrt{3,5^{2}-0,5^{2}}=109,5445cm $ :haha::haha::haha:
:baffle:
 
************************************************
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu thi lụi cũng đc khỏi giải vì nó cho đáp án kg chặt.
Dễ dành tính được vật tốc cực đại của vật sẽ nhỏ hơn 1,58 m/s $\Rightarrow$ khoanh d kg cần nhìn gì nữa :)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=)):big_smile:
*************************************************
còn giải chính quy thì ntn :too_sad::too_sad::too_sad:
*tính biên độ giảm trong khoảng T/2 là 1 cm
*tính được vị trí cân bằng mới (I) lệch so với cân bằng cũ là 0,5 cm
*kéo dãn thả $\Rightarrow$ đi từ ban đầu đến 0 là 5 cm, đi một đoạn A2 = 5-1 =4 cm nữa là còn 3 cm $\Rightarrow$ đi vòng lại cái nữa 3 cm thì nó đủ 12cm lúc này nó nằm tại M. M cánh O 1 cm, cánh I 0,5 cm. A2 đúng là (4-0.5) cm :after_boom::after_boom: hơi khó hỉu do kg có hình :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
dễ dàng suy ra $v=\omega \sqrt{3,5^{2}-0,5^{2}}=109,5445cm $ :haha::haha::haha:
:baffle:
Bạn giải kq đúng nhưng phải nó rõ là khi ở M nó cách O 1cm còn cách vị trí cân bằng mới I' 0,5cm (I' nằm bên trái so với O còn I nằm bên phải so với O và đều cách O 0,5cm)... túm lại phải vẽ hình ra thấy ngay vì nửa chu kì lẻ 1,3,5.. Nó dao động quanh VTCB mới là I.. Nửa chu kì chẵn 2,4,6.. Nó dao động quanh I'
 
Bạn giải kq đúng nhưng phải nó rõ là khi ở M nó cách O 1cm còn cách vị trí cân bằng mới I' 0,5cm (I' nằm bên trái so với O còn I nằm bên phải so với O và đều cách O 0,5cm)... túm lại phải vẽ hình ra thấy ngay vì nửa chu kì lẻ 1,3,5.. Nó dao động quanh VTCB mới là I.. Nửa chu kì chẵn 2,4,6.. Nó dao động quanh I'
:baffle::baffle::baffle::baffle: theo kinh nghiệm là viết rõ ra làm bạn đọc cảm thấy chán, mất tư duy nên cũng phải giấu bớt gì mới vui chứ :gach::burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
M Quãng đường đi được cho đến khi tạm dừng lại Bài tập Dao động cơ 4
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
William Trần An M đi được quãng đường bao nhiêu cho đến khi nó dừng lại lần đầu ? Bài tập Dao động cơ 0
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
S Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là : Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Tốc độ của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
tranlehaiquan Vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi được quảng đường là? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
cuongk46t1 Quãng đường m đi được từ lúc bắt đầu chuyển động tới khi rời khỏi tay Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Khi $m_1$ đạt góc góc lệch là $0.5rad$ lần đầu tiên kể từ lúc va chạm, $m_2$ đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 1
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
N Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
N Quãng đường mà vật $m_{1}$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_{1}$ đổi chiều chuyển động lần đầu Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
N Nếu biên độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Nếu biên độ dao động ban đầu là 3A thì tổng quãng đường mà vật đi được cho tới khi dừng hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Sau $\Delta = 10s$ kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được Bài tập Dao động cơ 0
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
T Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
Mai Bò Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Tốc độ của vật khi nó đi qua I lần thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top