Véc tơ pháp tuyến n hợp với véc tơ B một góc là?

Bài toán
Một khung dây phẳng, quay đều quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}.$ Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng một nửa giá trị cực đại và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ hợp với véc tơ $\vec{B}$ một góc là:
A. $120^0$
B. $60^0$
C. $150^0$
D. $30^0$
 
Bài toán
Một khung dây phẳng, quay đều quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}.$ Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng một nửa giá trị cực đại và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ hợp với véc tơ $\vec{B}$ một góc là:
A. $120^0$
B. $60^0$
C. $150^0$
D. $30^0$
Lời giải
Ta có: từ thông $$\phi =NBS\cos \omega t$$ và suất điện động $$e=-\phi ^{'}=\omega NBS \sin \omega t=E_{0}\sin \omega t$$
Khi $
e=\dfrac{E_{0}}{2}\Rightarrow \sin \omega t=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
\omega t &=\dfrac{\pi }{6} \\
\omega t &=\dfrac{5\pi }{6}
\end{matrix}\right.$
Vì $e$ đang tăng nên chọn $\omega t=\dfrac{\pi }{6}=30^{0}$. Đáp án D.
 
Lời giải
Ta có: từ thông $$\phi =NBS\cos \omega t$$ và suất điện động $$e=-\phi ^{'}=\omega NBS \sin \omega t=E_{0}\sin \omega t$$
Khi $
e=\dfrac{E_{0}}{2}\Rightarrow \sin \omega t=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
\omega t &=\dfrac{\pi }{6} \\
\omega t &=\dfrac{5\pi }{6}
\end{matrix}\right.$
Vì $e$ đang tăng nên chọn $\omega t=\dfrac{\pi }{6}=30^{0}$. Đáp án D.
Vậy góc hợp bởi n và B là góc trong biet thuc sin cua E hả bạn?
 

Quảng cáo

Top