$u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là.

2015-06-07_004128.jpg Bài toán
Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp không đổi 25V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều $u_{AB}=U_o \cos \left(\omega t+\varphi \right)$, $U_o$ không đổi $\omega $ không thay đổi thì cường độ đòng diện trong mạch như hình vẽ. Tại thời điểm $t=\dfrac{1}{240s}$ điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm thuần $u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là.
A. $u=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)V$
B. $u=200\sqrt{2}\cos \left(110\omega t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$
C. $u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)V$
D. $u=100\sqrt{2}\cos \left(120\omega t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$
 
View attachment 1677 Bài toán
Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp không đổi 25V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều $u_{AB}=U_o \cos \left(\omega t+\varphi \right)$, $U_o$ không đổi $\omega $ không thay đổi thì cường độ đòng diện trong mạch như hình vẽ. Tại thời điểm $t=\dfrac{1}{240s}$ điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm thuần $u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là.
A. $u=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)V$
B. $u=200\sqrt{2}\cos \left(110\omega t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$
C. $u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)V$
D. $u=100\sqrt{2}\cos \left(120\omega t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$
Khi đặt điện áp DC 25V thì cuộn dây L coi = dây dẫn, nên R= Udc/I =25/1 =25(ohm)
t= 0 có i(0) = -sqrt3 (A) $\Leftrightarrow$ Uo.cos(phi - arccosR/Z) = -sqrt(3)*Z., CÓ Uo = Io. Z =2Z, nên phi - arccosR/Z = arccos{-sqrt(3)/2} = -5pi/6.
T=1/240s có Ul=-75V, Ul(t) = i(t). Zl nên -75= 2Zlcos(w/240+ phi - arccosR/Z)
t= 0,1/9 thì i =0 nên cos(w/90 + phi - arccosR/Z) = 0 lần đầu nên (w/90 + phi - arccosR/Z) =pi/2 $\Rightarrow$ w/90= pi/2 + 5pi/6 = 4pi/3 $\Rightarrow$ w= 120pi (rad/s).
Chỉ có D là đúng. Bạn nào có thời gian có thể tìm tiếp Uo và phi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Double H Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Điện xoay chiều 0
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
H Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $N_1$ và $N_3$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Thời điểm cộng hưởng của các lưỡi gà thứ nhất và thứ 3 lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong 1 giây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Điện áp $u_{AM},u_{MN},u_{NB}$ lần lượt là : Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Khi $K$ ngắt thì số chỉ $V_1$ và $V_2$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
Joyka L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 6
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Hệ số công suất của mạch ứng với $f_1$ và $f_2$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
SuSu1407 Số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc đứng lại là: Bài tập Điện xoay chiều 3
V Điện lượng qua mạch trong một chu kỳ và trong nửa chu kỳ lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 9
JDieen XNguyeen Tăng điện áp nơi truyền tải lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu Truyền tải điện Nếu tăng điện áp trước khi truyền đi lên 3 lần thì hiệu suất truyền tải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Giá trị của R và L lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
inconsolable Giá trị $\cos{\phi}_{1},\cos{\phi}_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Hỏi $U_{Cmax}$ gấp bao nhiêu lần $U_{Rmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hỏi khi số chỉ của $V_{2}$ cực đại thì số chỉ của $V_{2}^{}$ gấp bao nhiêu lần số chỉ $V_{1}^{ }$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 MPĐ Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Hỏi khi số chỉ $V_{2}\max$ thì $V_{2}\max$ gấp bao nhiêu lần $V_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 5
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
Heavenpostman C biến thiên Hỏi $(U_{C})_{max}$ gấp bao nhiêu lần $(U_{R})_{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
ironman3_95 Truyền tải điện Tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu để công suất hao phí giảm 100 lần, P tiêu thụ không đổi? Bài tập Điện xoay chiều 16
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
To_Be_The_Best Truyền tải điện Điện áp máy phát cần tăng bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top