TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU

TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU
Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia 2015, để vận dụng giải nhanh vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vật lí, nhất là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập điện xoay chiều, mình mở topic này như là cuốn sổ nhỏ về những công thức giải nhanh để vận dụng thành thục giải toán vật lý:
 • Các công thức được đăng theo đúng thứ tự, gõ $\LaTeX$ đẹp mắt phù hợp nội quy diễn đàn
 • Khuyến khích lấy ví dụ cho công thức, nên nói rõ công thức đó ở phần nào, dạng nào
 • Các bạn tham gia post cần đảm bảo tính đúng đắn của công thức
 • Hy vọng sẽ có những công thức độc, lạ và sáng tạo
Mong mọi người ủng hộ, xây dựng topic!
-------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu nào:
Công thức 1:
Bài toán $R$ biến thiên
1. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì mạch RLC chứa cuộn cảm thuần có công suất cực đại $$\boxed{R_0=\left|Z_L-Z_C \right| \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2R_0}=\dfrac{U^2}{2|Z_L-Z_C|} }$$[prbreak][/prbreak]
2. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì mạch RL, rC chứa cuộn dây không thuần cảm có công suất cực đại:
 • Nếu $r> |Z_L-Z_C|$ thì $R_0=0$ và $P_{max}=\dfrac{U^2}{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}.r$
 • Nếu $r<|Z_L-Z_C|$ $$\boxed{R_0+r=|Z_L-Z_C| \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2|Z_L-Z_C|}}$$
3. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì công suất trên biến trở của mạch RL, rC chứa cuộn dây không thuần cảm dây không thuần cảm đạt giá trị cực đại
$$\boxed{R_0=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} +2r} }$$
4. $U_{RC}$ không phụ thuộc vào biến trở $R$ khi $\boxed{Z_L=2Z_C}$
5. $U_{RL}$ không phụ thuộc vào biến trở $R$ khi $\boxed{Z_C=2Z_L}$
6. Thay đổi giá trị biến trở thì thấy hai giá trị của biến trở $R=R_1$ hoặc $R=R_2$ thì mạch tiêu thụ cùng công suất $P$
$$\boxed{\begin{cases} R_1+R_2=\dfrac{U^2}{P} \\ R_1.R_2=\left(Z_L-Z_C\right)^2 \end{cases} }$$
Từ đó ta cũng suy ra: $$\boxed{R_1.R_2=R_0^2}$$ với $R_0$ là giá trị biến trở khi mạch có công suất cực đại
7. Thay đổi giá trị biến trở đến giá trị $R=R_1$ hặc $R=R_2$ thì mạch RLC chưa cuộn dây không thuần có cùng công suất tỏa nhiệt trên biến trở:
$$\boxed{\begin{cases}R_1+R_2=\dfrac{U^2-2rP_R}{P_R} \\ R_1 R_2=\left(Z_L-Z_c\right)^2+r^2 \end{cases} }$$
Bài tập ví dụ:
1.
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Thay đổi biến trở đến khi công suất trên đạt cực đại thì dòng điện trong mạch là $i=2\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_X$ thì công suất trên mạch lúc này là $P$ và dòng điện trong mạch là $i=\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_Y$ thì lúc này là công suất trên mạch lúc này là $P$, dòng điện trong mạch lúc này là
A. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6} \right)\left(A\right)$
B. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3} \right)\left(A\right)$
C. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$
D. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(A\right)$
Trích đề khảo sát chất lượng đầu năm diễn đàn vatliphothong.vn 2015
 
Công thức 2: Bài toán $L$ hoặc $C$ biến thiên
1. $L$ thay đổi, xác định cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cực đại
$$\boxed{Z_L=\dfrac{R^2+Z_C^2}{Z_C} \text{và} U_{L_{max}}=\dfrac{U \sqrt{R^2+Z_C^2}}{R}}$$
Chú ý: Từ giản đồ vec-tơ ta thấy rằng $u_{RC}$ vuông pha với $u_{AB}$, và dựa vào hệ thức lượng trong tam giác thì ta có thể suy ra một số hệ thức khác nhau để áp dụng cho từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán một.
2. Thay đổi $L$ đến giá trị $L_1$ hoặc $L_2$ thì mạch có cùng cường độ dòng điện hiệu dụng(cùng công suất,...). Xác định $L_0$ để mạch có cộng hưởng
$$\boxed{L_0=\dfrac{L_1+L_2}{2}}$$
3. Thay đổi $L$ đến giá trị $L_1$ và $L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thuần có cùng giá trị. Xác định $L_0$ để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị cực đại
$$\boxed{\dfrac{1}{L_1}+\dfrac{1}{L_2}=\dfrac{2}{L_0}}$$
4. $C$ thay đổi, xác định dung khác để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại
$$\boxed{Z_C=\dfrac{R^2+Z_L^2}{Z_L} \text{và} U_{C_{max}}=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}}$$
Chú ý: Tương tự với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán $L$ biến thiên ta cũng có $u_{RL}$ vuông pha với $u_{AB}$
5. Thay đổi $C$ đến giá trị $C_1$ hoặc $C_2$ để mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng(cùng công suất,...). Xác định $C_0$ để mạch có cộng hưởng
$$\boxed{\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}=\dfrac{2}{C_0}}$$
6. Thay đổi $C$ đến giá trị $C_1$ hoặc $C_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng giá trị. Xác định $C_0$ để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại
$$\boxed{C_0=\dfrac{C_1+C_2}{2}}$$
 
Last edited:
Công thức 3: $L$ hoặc $C$ thay đổi để $U_{RL_{max}}\left(U_{RC_{max}}\right)$
NHỮNG CÔNG THỨC CŨ...
1. Thay đổi $L$ để $U_{RL_{max}}$
$$\boxed{Z_L=\dfrac{Z_C+\sqrt{Z_C^2+ 4R^2}}{2} \text{và} U_{RL_{max}}=\dfrac{2RU}{\sqrt{Z_C^2+4R^2}-Z_C}}$$
2. Thay đổi $C$ để $U_{RC_{max}}$
$$\boxed{Z_C=\dfrac{Z_L+\sqrt{Z_L^2+4R^2}}{2} \text{và} U_{RC_{max}}=\dfrac{2RU}{\sqrt{Z_L^2+4R^2}-Z_L} }$$

NHỮNG CÔNG THỨC MỚI
1. Thay đổi $L$ để $U_{RL_{max}}$
$$\boxed{\begin{cases} \tan \varphi_0 =\dfrac{R}{Z_L} \\ \tan \left(2\varphi_0\right)=\dfrac{2R}{Z_C} \\ U_{RL_{max}}=\dfrac{U}{\tan \varphi_0} \end{cases}} \qquad \text{với} \qquad \boxed{\tan \varphi_0=\dfrac{Z_L-Z_C}{R}}$$
2. Thay đổi $C$ để $U_{RC_{max}}$
$$\boxed{\begin{cases} \tan \varphi_0=\dfrac{R}{Z_C} \\ \tan \left(2\varphi_0\right)=\dfrac{2R}{Z_L} \\ U_{RC_{max}}=\dfrac{U}{\tan \varphi_0} \end{cases}} \qquad \text{với} \qquad \boxed{\tan \varphi_0=\dfrac{Z_C-Z_L}{R}}$$
Tác giả công thức: Nguyễn Công Linh
3. Thay đổi $L$ để $U_{RL_{min}}$
$$\boxed{Z_L=0 \rightarrow U_{RL_{min}}=\dfrac{U R}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}= \dfrac{U}{\sqrt{1+\left(\dfrac{2}{\tan 2 \varphi_0}\right)^2}}} $$
4. Thay đổi $C$ để $U_{RC_{min}}$
$$\boxed{Z_C=0 \rightarrow U_{RC_{min}}=\dfrac{U R}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}= \dfrac{U}{\sqrt{1+\left(\dfrac{2}{\tan 2 \varphi_0}\right)^2}}} $$

Bài tập ví dụ: Trích đề tuyển sinh đại học khối A, A1 năm 2014
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định,$R=200 \Omega $; tụ điện có định dung $C$ thay đổi được. Điều chỉnh điện dung $C$ để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là $U_1$ và giá trị cực đại là $U_2=400 V$. Giá trị $U_1$ là:
a.PNG
A. 173 V
B. 80 V
C. 111 V
D. 200 V
 
Last edited:
Tiếp theo...
Công thức 4: Bài toán $f\left(\omega \right)$ biến thiên
NHỮNG CÔNG THỨC CŨ
1. Thay đổi $\omega $ để điện áp hiệu dụng hai đầu tục cực đại
$$\boxed{\omega _C=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{2} }}{L}}$$
$$\boxed{U_{C_{max}}=U \dfrac{\dfrac{L}{C}}{R \sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{4}}}}$$
2. Thay đổi $\omega $ để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần cực đại
$$\boxed{\omega _L=\dfrac{1}{C.\sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{2}}}}$$
$$\boxed{U_{L_{max}}=U \dfrac{\dfrac{L}{C}}{R \sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{4}}}}$$
 
Last edited:
TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU
Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia 2015, để vận dụng giải nhanh vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán vật lí, nhất là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập điện xoay chiều, mình mở topic này như là cuốn sổ nhỏ về những công thức giải nhanh để vận dụng thành thục giải toán vật lý:
 • Các công thức được đăng theo đúng thứ tự, gõ $\LaTeX$ đẹp mắt phù hợp nội quy diễn đàn
 • Khuyến khích lấy ví dụ cho công thức, nên nói rõ công thức đó ở phần nào, dạng nào
 • Các bạn tham gia post cần đảm bảo tính đúng đắn của công thức
 • Hy vọng sẽ có những công thức độc, lạ và sáng tạo
Mong mọi người ủng hộ, xây dựng topic!
-------------------------------------------------------------------------
Bắt đầu nào:
Công thức 1:
Bài toán $R$ biến thiên
1. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì mạch RLC chứa cuộn cảm thuần có công suất cực đại $$\boxed{R_0=\left|Z_L-Z_C \right| \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2R_0}=\dfrac{U^2}{2|Z_L-Z_C|} }$$
2. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì mạch RL, rC chứa cuộn dây không thuần cảm có công suất cực đại:
 • Nếu $r> |Z_L-Z_C|$ thì $R_0=0$ và $P_{max}=\dfrac{U^2}{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}.r$
 • Nếu $r<|Z_L-Z_C|$ $$\boxed{R_0+r=|Z_L-Z_C| \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2|Z_L-Z_C|}}$$
3. Thay đổi $R$ đến giá trị $R_0$ thì công suất trên biến trở của mạch RL, rC chứa cuộn dây không thuần cảm dây không thuần cảm đạt giá trị cực đại
$$\boxed{R_0=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} \text{và} P_{max}=\dfrac{U^2}{2\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} +2r} }$$
4. $U_{RC}$ không phụ thuộc vào biến trở $R$ khi $\boxed{Z_L=2Z_C}$
5. $U_{RL}$ không phụ thuộc vào biến trở $R$ khi $\boxed{Z_C=2Z_L}$
6. Thay đổi giá trị biến trở thì thấy hai giá trị của biến trở $R=R_1$ hoặc $R=R_2$ thì mạch tiêu thụ cùng công suất $P$
$$\boxed{\begin{cases} R_1+R_2=\dfrac{U^2}{P} \\ R_1.R_2=\left(Z_L-Z_C\right)^2 \end{cases} }$$
Từ đó ta cũng suy ra: $$\boxed{R_1.R_2=R_0^2}$$ với $R_0$ là giá trị biến trở khi mạch có công suất cực đại
7. Thay đổi giá trị biến trở đến giá trị $R=R_1$ hặc $R=R_2$ thì mạch RLC chưa cuộn dây không thuần có cùng công suất tỏa nhiệt trên biến trở:
$$\boxed{\begin{cases}R_1+R_2=\dfrac{U^2-2rP_R}{P_R} \\ R_1 R_2=\left(Z_L-Z_c\right)^2+r^2 \end{cases} }$$
Bài tập ví dụ:
1.
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Thay đổi biến trở đến khi công suất trên đạt cực đại thì dòng điện trong mạch là $i=2\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_X$ thì công suất trên mạch lúc này là $P$ và dòng điện trong mạch là $i=\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_Y$ thì lúc này là công suất trên mạch lúc này là $P$, dòng điện trong mạch lúc này là
A. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6} \right)\left(A\right)$
B. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3} \right)\left(A\right)$
C. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(A\right)$
D. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(A\right)$
Trích đề khảo sát chất lượng đầu năm diễn đàn vatliphothong.vn 2015
Ai
ai có công thức tính nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nay không. Post đi
 
Tiếp theo...
Công thức 4: Bài toán $f\left(\omega \right)$ biến thiên
NHỮNG CÔNG THỨC CŨ
1. Thay đổi $\omega $ để điện áp hiệu dụng hai đầu tục cực đại
$$\boxed{\omega _C=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{2} }}{L}}$$
$$\boxed{U_{C_{max}}=U \dfrac{\dfrac{L}{C}}{R \sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{4}}}}$$
2. Thay đổi $\omega $ để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần cực đại
$$\boxed{\omega _L=\dfrac{1}{C.\sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{2}}}}$$
$$\boxed{U_{L_{max}}=U \dfrac{\dfrac{L}{C}}{R \sqrt{\dfrac{L}{C} -\dfrac{R^2}{4}}}}$$
Để ý ta có: $\omega _{C}<\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\omega _{o}<\omega _{L}$
Khi tăng dần $\omega $, thì điện áp trên từng linh kiện đạt giá trị cực đại theo thứ tự $U_{C}, U_{R}, U_{L}$
Để ý lần nữa, ta cũng có $\omega _{C}\omega _{L}=\dfrac{1}{LC}=\omega ^{2}_{o}$
từ đó suy ra $\dfrac{Z_{L\left(U_{C_{max}}\right)}}{Z_{C\left(U_{C_{max}}\right)}}=\dfrac{Z_{C\left(U_{L_{max}}\right)}}{Z_{L\left(U_{L_{max}}\right)}}$
một số biến đổi khác:
$\omega =\omega _{C}$ thì $R^{2}=2Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)$
$\omega =\omega _{L}$ thì $R^{2}=2Z_{C}\left(Z_{L}-Z_{C}\right)$
$U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z^{2}_{L\left(U_{C_{max}}\right)}}{Z^{2}_{C\left(U_{C_{max}}\right)}}}}=U_{L_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z^{2}_{C\left(U_{L_{max}}\right)}}{Z^{2}_{L\left(U_{L_{max}}\right)}}}}$
PS: quên mất cái quan trọng nhất là điều kiện $2L>CR^{2}$
 
Last edited:
Công thức 5: Thay đổi $\omega $ để $U_{C_{max}}$, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm khi đó là $U_{L}$, điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là $U$
$$\boxed{U_{C_{max}}^2=U_L^2+U^2}$$
Thay đổi $\omega $ để $U_{L_{max}}$, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm khi đó là $U_{C}$, điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là $U$
$$\boxed{U_{L_{max}}^2=U_C^2+U^2}$$
 
Bài toán 6: Thay đổi $\omega $ để $U_{RC}$, $U_{RL}$ đạt cực đại
Mạch RLC có thứ tự L-R-C (để có đoạn mạch RL hoặc RC)
$\omega ^{2}_{RC}=\dfrac{2\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}}{L^{2}\left(\dfrac{L}{C}+\sqrt{\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}+2\dfrac{L}{C}R^{2}}\right)}=\dfrac{2}{LC+\sqrt{L^{2}C^{2}+2LCR^{2}C^{2}}}<\dfrac{1}{LC}$
$\omega ^{2}_{RL}=\dfrac{\left( \dfrac{L}{C}+\sqrt{\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}+2\dfrac{L}{C}R^{2}}\right)}{2C^{2}\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}}=\dfrac{LC+\sqrt{L^{2}C^{2}+2LCR^{2}C^{2}}}{2L^{2}C^{2}}>\dfrac{1}{LC}$
Nếu đặt $x^{2}=\dfrac{2\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}}{\left(\dfrac{L}{C}+\sqrt{\left(\dfrac{L}{C}\right)^{2}+2\dfrac{L}{C}R^{2}}\right)}$ thì ta có
$\omega _{RC}=\dfrac{x}{L}$
$\omega _{RL}=\dfrac{1}{xC}$
ta có $\omega _{RC}\omega _{RL}=\dfrac{1}{LC}=\omega ^{2}_{o}$
khi $\omega =\omega _{RC}$ thì $R^{2}=\dfrac{2Z^{2}_{C}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)}{Z_{L}}$
khi $\omega =\omega _{RL}$ thì $R^{2}=\dfrac{2Z^{2}_{L}\left(Z_{L}-Z_{C}\right)}{Z_{C}}$
$U_{RC_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z^{2}_{L\left(U_{RC_{max}}\right)}}{Z^{2}_{C\left(U_{RC_{max}}\right)}}}}=U_{RL_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z^{2}_{C\left(U_{RL_{max}}\right)}}{Z^{2}_{L\left(U_{RL_{max}}\right)}}}}$
 
Nhận xét:
Ở công thức 4 nếu đặt $x^{2}=\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}$ thì ta có
$\omega _{C}=\dfrac{x}{L}$
$\omega _{L}=\dfrac{1}{xC}$
nhận thấy ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thay đổi $\omega $ có rất nhiều điểm tương đồng thú vị
Ps: viết cái chữ xanh đỏ với đóng khung kiểu gì vậy bạn gs xoăn
 
3. Thay đổi $L$ để $U_{RL_{min}}$
$$\boxed{Z_L=0 \rightarrow U_{RL_{min}}=\dfrac{U R}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}= \dfrac{U}{\sqrt{1+\left(\dfrac{2}{\tan 2 \varphi_0}\right)^2}}} $$
4. Thay đổi $C$ để $U_{RC_{min}}$
$$\boxed{Z_C=0 \rightarrow U_{RC_{min}}=\dfrac{U R}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}= \dfrac{U}{\sqrt{1+\left(\dfrac{2}{\tan 2 \varphi_0}\right)^2}}} $$
Phần này nên giải thích rõ góc $\varphi _0$ vì lúc này $\tan \varphi =\dfrac{Z_L-Z_C}{R}=\dfrac{Z_L}{R} \left(or=\dfrac{-Z_C}{R}\right)$ và có $U_{RL_{min}}=U_R$ hoặc $U_{RC_{min}}=U_R$
nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán L biến thiên, chỉ cho U và góc $\varphi $ lúc $U_{RL_{max}}$ sau đó thay đổi L để $U_{RL_{min}}$, yêu cầu tính giá trị $U_{RL_{min}}$ hoặc $U_R$ lúc sau thì công thức này rất lợi hại
 
Công thức 2: Bài toán $L$ hoặc $C$ biến thiên
Công thức 3: $L$ hoặc $C$ thay đổi để $U_{RL_{max}}\left(U_{RC_{max}}\right)$
Biến đổi một chút, ta có
$U_{L_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z_{C}}{Z_{L_{U_{L_{max}}}}}}}$, $U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z_{L}}{Z_{C_{U_{C_{max}}}}}}}$
$U_{RL_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z_C}{Z_{L_{U_{RL_{max}}}}}}}$, $U_{RC_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{Z_L}{Z_{C_{U_{RC_{max}}}}}}}$
 
Last edited:
-Thay đổi $\omega $ thì thấy $\omega =\omega _{1}$ hoặc $\omega =\omega _{2}$ thì công suất của mạch là như nhau (hoặc $U_{R}$, hoặc I) ta có
$\omega _{1}\omega _{2}=\omega ^{2}_{0}=\dfrac{1}{LC}$
với $\omega =\omega _{0}$ thì công suất của mạch đạt cực đại
-Thay đổi $\omega $ thì thấy $\omega =\omega _{1}$ hoặc $\omega =\omega _{2}$ thì $U_{L}$ có cùng giá trị
$U_{L}$ đạt cực đại khi $\omega =\omega _{0}$ với $\dfrac{2}{\omega ^{2}_{0}}=\dfrac{1}{\omega ^{2}_{1}}+\dfrac{1}{\omega ^{2}_{2}}$
-Thay đổi $\omega $ thì thấy $\omega =\omega _{1}$ hoặc $\omega =\omega _{2}$ thì $U_{C}$ có cùng giá trị
$U_{C}$ đạt cực đại khi $\omega =\omega _{0}$ với $2\omega ^{2}_{0}=\omega ^{2}_{1}+\omega ^{2}_{2}$
 
Bài toán 7: Một số vấn đề về máy phát điện (hoặc dòng xoay chiều có điện áp hiệu dụng tỉ lệ với tần số)

Biểu thức suất điện động do máy phát điện tạo ra:

$e=\omega \phi _{0}N\cos \left(\omega t+\varphi_{0}\right)=E_{0}\cos \left(\omega t+\varphi_{0}\right)$

Nối nguồn vào hai đầu đoạn mạch RLC, biết các giá trị của R, L, C ($2L>R^2C$)

1. Khi rô to quay với tốc độ $n_{1}$ và $n_{2}$ thì công suất của mạch là như nhau (hoặc $U_{R}$, I)

rô to quay với tốc độ n thì công suất đạt cực đại với $\dfrac{1}{n^{2}}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n^{2}_{1}}+\dfrac{1}{n^{2}_{2}}\right)$

2. Khi rô to quay với tốc độ $n_{1}$ và $n_{2}$ thì $U_{C}$ có cùng giá trị
rô to quay với tốc độ n thì $U_{C}$ đạt cực đại với $n_{1}n_{2}=n^2$Mặt khác, ta cũng có
khi $\omega =\dfrac{1}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}}$ thì công suất đạt cực đại
khi $\omega =\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ thì $U_{C}$ đạt cực đại

Bài tập: Khối A, A1 năm 2014
Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos _2\pi ft$ (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết $2L>R^2C$. Khi f= 60Hz hoặc f=90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f= 30 Hz hoặc f=120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f=f_{1}$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc $135^{o}$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của $f_{1}$ bằng:
A. 60 Hz
B. 120 Hz
C. 50 Hz
D. 80 Hz
 
$\omega $ thay đổi,$\omega $=$\omega _C$ để $U_{C_{max}}$
$\omega $=$\omega _L$ để $U_{L_{max}}$, $U$ là điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thì:
$\left(\dfrac{U}{U_{C_{max}}} \right)^2\left(\dfrac{\omega _c}{\omega _L} \right)^2=1$
$U_{L_{max}}$ và $U_{C_{max}}$ đóng vai trò như nhau trong công thức do chúng bằng nhau.
Công thức này, nếu như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán chỉ cho tỉ lệ $\omega $ và $U$ mạch, thì tính $U_{L_{max}}$ hay $U_{C_{max}}$ rất tiện.
 
Thêm một công thức mới:
Công thức số...
Xét Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán:

Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\left(\omega t\right) \: V$ vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó

$\omega $ thay đổi được.\\

Thay đổi $\omega $ đến giá trị $\omega _1$ hoặc $\omega _2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng

$k$ lần điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. Khi đó ta có kết quả:\\

Kết quả 1: $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega =\omega _2$ mà $U_{L_1}=U_{L_2}=kU \left(k>1\right) $ thì:

$ \boxed{\dfrac{k^2}{k^2-1}=\dfrac{\omega _1^2+\omega _2^2}{2\omega _C^2}}$ \footnote{$\omega _C$ là tần số góc khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại} \: $\boxed{\omega _1.\omega _2=\dfrac{k}{\sqrt{k^2-1}} \omega _R^2 }$


Thay đổi $\omega $ đến giá trị $\omega _3$ hoặc $\omega _4$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng $k$ lần điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. Khi đó ta có kết quả:\\

Kết quả 2: $\omega =\omega _3$ hoặc $\omega =\omega _4$ mà $U_{C_3}=U_{C_4}=kU \left(k>1\right)$ thì:

$ \boxed{\dfrac{k^2}{k^2-1}=\dfrac{1}{2} . \left(\dfrac{1}{\omega _3^2}+\dfrac{1}{\omega _4^2} \right) \omega _L^2}$ \footnote{$ \omega _L$ là tần số góc khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần cực đại} \: $\boxed{\omega _3.\omega _4=\dfrac{\sqrt{k^2-1}}{k}.\omega _R^2}$
 
Hay quá. Có bạn nào có file pdf hay word về những công thức giải nhanh điện xoay chiều đầy đủ hay và mới nay thì chia sẻ cho mình với. Hoặc nếu được thì gửi qua địa chỉ gmail này cho mình: hoangvanphuc0601@gmail.com . Thực sự gần đến ngày thi rồi mà điện xoay chiều mình vẫn còn kém, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 15
Halerm Dép Tổng trở của cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 0
D Tính tổng trở cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
thanh thương Tổng trở của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Tổng trở của toàn mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Véc tơ pháp tuyến n hợp với véc tơ B một góc là? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t Bài tập Điện xoay chiều 1
ʚN T Sɞ Hệ thức liên hệ nào sau phù hợp với mạch điện trên? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
Mai Bò Cường độ tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 120 Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Duy Khôi Hệ thức liên hệ nào sau đây phù hợp với mạch điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tính $U_L$ trong trường hợp tháo dây nối Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Lệch pha Biểu thức của dòng điện trong hai trường hợp là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp đầu thì phải nâng HĐT 2 đầu máy phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 14
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top