Momen lực tác dụng lên trục quay cố định

1 vật đang quay quanh 1 trục cố định với vận tốc góc 6,28 rad/s thì momen lực tác dụng lên vật bị mất đi. Lúc đó vật sẽ chuyển động như thế nào?
 
1 vật đang quay quanh 1 trục cố định với vận tốc góc 6,28 rad/s thì momen lực tác dụng lên vật bị mất đi. Lúc đó vật sẽ chuyển động như thế nào?
Lời giải
Khi đó vật sẽ quay tròn đều do quán tính với tốc độ góc không đổi $\omega =6,28$ rad/s.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Cho em hỏi về lực ma sát trong chuyển đông lăn Lí thuyết Động lực học vật rắn 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top