Độ cao cực đại đạt được sau khi dính vào nhau

Lời giải
2 quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là 2kg và 3kg được treo vào 2 đầu sợi dây có chiều dài 0,8m vào cùng một điểm treo. Lúc đầu nâng A đến vị trí để dây treo nằm ngang rồi thả rơi không vận tốc ban đầu đến khi va chạm vào B đang đứng yên ở vị trí cân bằng, B được bôi một lớp keo để sau va chạm A dính chặt vào B. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Tính :
a, Vận tốc của 2 quả cầu sau khi va chạm
b, Độ cao cực đại đạt được sau khi dính vào nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
2 quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là 2kg và 3kg được treo vào 2 đầu sợi dây có chiều dài 0,8m vào cùng một điểm treo. Lúc đầu nâng A đến vị trí để dây treo nằm ngang rồi thả rơi không vận tốc ban đầu đến khi va chạm vào B đang đứng yên ở vị trí cân bằng, B được bôi một lớp keo để sau va chạm A dính chặt vào B. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ . Tính :
a, Vận tốc của 2 quả cầu sau khi va chạm
b, Độ cao cực đại đạt được sau khi dính vào nhau
Lời giải
a. Vận tốc quả cầu A trước va chạm $v_A=\sqrt {2gh_A}=4$ m/s
Sau va chạm 2 vật dính vào nhau $ \Rightarrow m_Av_A=\left(m_A+m_B\right)V$
$ \Rightarrow V=1,6$ m/s
b.$\dfrac{\left(m_A+m_B\right)V^2}{2}=\left(m_A+m_B\right)gh_{max}$
$ \Rightarrow h_{max}=\dfrac{V^2}{2g}=0,128m$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
My sky Độ cao cực đại viên bi Bài tập Các định luật bảo toàn 6
lê quang nhật Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại vật lên được là bao nhiêu ? Bài tập Các định luật bảo toàn 1
anhkim23 Ở độ cao h = 20m một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v0= 10m/s. Lấy g=10m/s2... Bài tập Các định luật bảo toàn 1
Layna Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h Bài tập Các định luật bảo toàn 3
kiddo1305 Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó Bài tập Các định luật bảo toàn 1
L Tìm độ biến dạng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
K Tính độ giảm cơ năng của quả bóng trong va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 1
Hải Quân Tìm hướng và độ lớn của mảnh thứ nhất Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Nguyễn Minh Hiền Độ biến dạng lớn nhất của lò xo sau đó là? Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Nguyễn Minh Hiền Độ lệch lớn nhất của dây treo khỏi phương thẳng đứng sau đó xấp xỉ? Bài tập Các định luật bảo toàn 5
Nguyễn Minh Hiền Độ cứng của 2 lò xo là Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Nguyễn Minh Hiền Độ biến dạng cực đại của lò xo khi đó là? Bài tập Các định luật bảo toàn 5
Hồng Hà Độ lớn của xung lực do sàn tác dụng lên bán cầu Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Q Hỏi tốc độ của viên đạn ngay sau khi nó ra khỏi khối thứ 1 ? Bài tập Các định luật bảo toàn 1
thaibao09hn Tìm thế năng ở vị trí cao nhất (dùng định luật bảo toàn cơ năng) Bài tập Các định luật bảo toàn 1
diadia Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng... Bài tập Các định luật bảo toàn 1
T Tìm khoảng cách cực đại và cực tiểu giữa các khối khi hệ chuyển động Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Legendary light Tìm vận tốc cực đại. Bài tập Các định luật bảo toàn 0
H Sau va chạm, tính lực nén cực đại của lò xo lên giá đỡ Bài tập Các định luật bảo toàn 2
E Tính góc lệch cực đại các dây treo quả cầu sau va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 7
phan trân Tính vận tốc cực đại và sức căng lớn nhất của dây trong quá trình chuyển động của vật. Bài tập Các định luật bảo toàn 7
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top