Khi đó tại O của màn sẽ có

Bài toán
Trong qua trình tiến trình thí nghiêm giao thoa ánh sánh với khe Young với ánh sáng đơn sắc $\lambda$. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ $S$ đến $S_1$ và $S_2$ bằng $\lambda$ . Khi đó tại O của màn sẽ có:
A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.
B. vân tối thứ nhất dịch chuyển tới đó.
C. vân sáng bậc 0.
D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó.
Đáp án A
 
Bài toán
Trong qua trình tiến trình thí nghiêm giao thoa ánh sánh với khe Young với ánh sáng đơn sắc $\lambda$. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ $S$ đến $S_1$ và $S_2$ bằng $\lambda$ . Khi đó tại O của màn sẽ có:
A. vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó.
B. vân tối thứ nhất dịch chuyển tới đó.
C. vân sáng bậc 0.
D. vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó.
Đáp án A
Dự vào CT $ x_S=\pm k.i$ thôi chả có gì đáng giải thích cả, nếu và vân tối thì $x_T$ sẽ là bán nguyên mà đây đề cho là $\lambda$ suy ngay chọn $A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Khi chiếu bức xạ $\lambda _2 = \dfrac{5}{3} \lambda _1$ thì: Bài tập Sóng ánh sáng 10
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
anzaiii Sau khi vào môi trường này màu của ánh sáng sẽ biến đổi Bài tập Sóng ánh sáng 1
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 12
Heavenpostman Chọn đáp án $SAI$ khi nói về các tia ? Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Khi chiếu bức xạ thứ 2 thì Bài tập Sóng ánh sáng 3
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
lvcat Hệ vân dịch chuyển thế nào khi dịch chuyển nguồn sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
rainmeteror Tính khoảng cách giữa hai khi sáng $S_1 S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm bước sóng của $\lambda_2$ khi biết số vân của bức xạ $\lambda_1 $ Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
crazyfish2008 Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
Huy Nguyễn Vân sáng cùng màu vân trung tâm gần nhất cách đó Bài tập Sóng ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Giữa 2 vân sáng đó có bao nhiêu vân màu tím và bao nhiêu vân màu đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 1
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Kate Spencer Tại BC chùm sáng sẽ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top