Tính m1 và m2?

Bài toán
Một lò xo có độ cứng $k=80 \ \text{N}/\text{m},$ lần lượt gắn hai quả cầu $m_1$ và $m_2,$ trong cùng một khoảng thời gian, con lắc $m_1$ thực hiện được 8 dao động còn con lắc $m_2$ thực hiện được 4 dao động. Gắn cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2} \left(s\right).$ Tính $m_1$ và $m_2?$
 
Bài toán
Một lò xo có độ cứng $k=80 \ \text{N}/\text{m},$ lần lượt gắn hai quả cầu $m_1$ và $m_2,$ trong cùng một khoảng thời gian, con lắc $m_1$ thực hiện được 8 dao động còn con lắc $m_2$ thực hiện được 4 dao động. Gắn cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2} \left(s\right).$ Tính $m_1$ và $m_2?$
Không biết đúng hay sai $m_1$ =4.7 $m_2$ =0.3
 
Bài toán
Một lò xo có độ cứng $k=80 \ \text{N}/\text{m},$ lần lượt gắn hai quả cầu $m_1$ và $m_2,$ trong cùng một khoảng thời gian, con lắc $m_1$ thực hiện được 8 dao động còn con lắc $m_2$ thực hiện được 4 dao động. Gắn cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2} \left(s\right).$ Tính $m_1$ và $m_2?$
Ta có:
$\dfrac{f_1}{f_2}=\sqrt{\dfrac{m_2}{m_1}}$
$\Rightarrow m_2=4m_1$
Mặt khác :
$T=2 \pi \sqrt{\dfrac{m_1+m_2}{k}}=\dfrac{\pi }{2}$
Từ đó rút ra $m_1=1kg; m_2=4kg$
 
Mình thì không thích giải chi tiết, vì nó dài. Mình định hướng nha
$ N1. T1=N2. T2$
$ \Rightarrow \dfrac{T1}{T2} =\dfrac{1}{2} = \sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}}$
$\Rightarrow m_2=4. m_1$
$\Rightarrow 2. \pi .\sqrt{\dfrac{m_1+m_2}{k}} = \dfrac{\pi }{2}
$
bạn tự tìm đáp án nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
F Tính ma sát trượt giữa vật và tấm ván không vượt quá ? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính A và $\phi$? Bài tập Dao động cơ 1
0 Tính $\omega_{A}$ và gia tốc góc của điểm. Bài tập Dao động cơ 2
P Tính chu kỳ dao động của vật (biết va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn đàn hồi) Bài tập Dao động cơ 1
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
bluecat Tính tỉ số động năng của M và thế năng của N Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết biểu thức tính $l$ theo $L_{1}$ và $A$ Bài tập Dao động cơ 0
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
V Tại vị trí đó thế năng con lắc L' bằng 4 lần thế năng con lắc L. Tính l và l' Bài tập Dao động cơ 3
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
me gusta Hãy tính $x$ và $v$ sau thời điểm trên là $\pi/16s$ Bài tập Dao động cơ 23
rainmeteror Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và tấm ván ? Bài tập Dao động cơ 1
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
thiencuong_96 Tính tốc độ cực đại của vật lần thứ 3 và quảng đường Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tính Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
H Cho $2x_1 ^2 + 3x_2 ^2=30$ và $x_1=3, \ v_1=50$. Tính $v_2$ Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top