Tìm λ

Bài toán
Công thoát e khỏi bề mặt đồng là $4,14 eV.$ Chiếu một bức xạ có bước sóng $λ$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_0$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\vec{v_0}.$ Góc giữa vận tốc $\vec{v_0}$ vào pháp tuyến của mặt phân cách là $α=60^0.$ Thời gian bay trong từ trường $t=2π.10^{−8}s$ và điểm bay ra khỏi từ trường cách điểm bay vào $L=6cm.$ Tìm $λ:$
A. $0,013$
B. $0,178$
C. $0,245$
D. $0,34$
* Thầy và Mọi người giải thích hộ em về cái đề này với? Khó hiểu quá! Đặc biết là những chỗ in đậm nhé!
Có thí nghiệm minh họa không ạ!
 
Bài toán
Công thoát e khỏi bề mặt đồng là $4,14 eV.$ Chiếu một bức xạ có bước sóng $λ$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_0$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\vec{v_0}.$ Góc giữa vận tốc $\vec{v_0}$ vào pháp tuyến của mặt phân cách là $α=60^0.$ Thời gian bay trong từ trường $t=2π.10^{−8}s$ và điểm bay ra khỏi từ trường cách điểm bay vào $L=6cm.$ Tìm $λ:$
A. $0,013$
B. $0,178$
C. $0,245$
D. $0,34$
* Thầy và Mọi người giải thích hộ em về cái đề này với? Khó hiểu quá! Đặc biết là những chỗ in đậm nhé!
Có thí nghiệm minh họa không ạ!
Đây là trường hợp e bay vào từ trường rồi bay ngược trở lại giống như sự phản xạ ánh sáng! Mai thầy nghiên cứu giải cho.. Giờ đang đi công chuyện mất rồi.
 
Ok thầy, mà em thấy thầy đang on mà???
Thầy online bằng dt di động! Truy cập trang vatliphothong mọi lúc mọi nơi nhưng giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập thường phải có giấy nháp, bút, máy tính cầm tay.. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đơn giản mới tính nhẩm được!
 
Bài toán
Công thoát e khỏi bề mặt đồng là $4,14 eV.$ Chiếu một bức xạ có bước sóng $λ$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_0$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\vec{v_0}.$ Góc giữa vận tốc $\vec{v_0}$ vào pháp tuyến của mặt phân cách là $α=60^0.$ Thời gian bay trong từ trường $t=2π.10^{−8}s$ và điểm bay ra khỏi từ trường cách điểm bay vào $L=6cm.$ Tìm $λ:$
A. $0,013$
B. $0,178$
C. $0,245$
D. $0,34$
* Thầy và Mọi người giải thích hộ em về cái đề này với? Khó hiểu quá! Đặc biết là những chỗ in đậm nhé!
Có thí nghiệm minh họa không ạ!
Bạn xem hình mình vẽ xem hiểu không. Vì $\vec{v_0} \perp \vec{B}$ nên $e$ chịu tác dụng của lực Lorenxơ có vai trò là lực hướng tâm làm $e$ chuyển động tròn, vùng có từ trường chỉ chiếm nửa vùng không gian nên $e$ bay vào ở M và bay ra ở N. Mình chỉ gợi ý thôi nhé.
20157fe8f9da-1abf-4462-b413-3dacbf960b8e.png

Gọi O là tâm đường tròn chứa cung MN.
Chúng minh $\Delta MON$ đều
$\Rightarrow $ góc $MON=\alpha=60^o$. Từ đó tính độ dài cung $MN$.
$v_0=\dfrac{s}{t}=\dfrac{cungMN}{t}$
$\dfrac{hc}{\lambda} =A+\dfrac{1}{2}mv_0^2$
Tính ra đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
minhtangv Tìm k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Enzan Tìm $\lambda_2$? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Orics Tìm số vân sáng nhìn thấy được. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2

Quảng cáo

Top