Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng

Bài toán
Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng ℓượng εo và chuyển ℓên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êℓectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng ℓượng ℓớn nhất ℓà:
A. $3ε_0$.
B. $2ε_0$.
B. $4ε_0$.
C. $ε_0$.
 
Câu 20. Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng ℓượng εo và chuyển ℓên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êℓectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng ℓượng ℓớn nhất ℓà:
A.$3ε_0$.
B.$2ε_0$.
C.$4ε_0$.
D.$ε_0$.
Lời giải
Năng lượng phát ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng năng lượng hấp thụ. Chọn D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Nguyên tử hydro phát ra photon có bước sóng là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Annapham95 Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Ở trạng thái dừng, nguyên tử: Bài tập Lượng tử ánh sáng 26
H Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Laze rubi không hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Heavenpostman Hiệu suất lượng tử ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Khối lượng của điện tử bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Lượng tử ánh sáng 53
N Hiệu suất lượng tử là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Sao Mơ Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
A Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển 1 đoạn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Electron đã chuyển từ quỹ đạo nào về quỹ đạo nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
HuyGooner Electron đã chuyển từ quỹ đạo Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top