Có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?

Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ $\lambda_1=0,56\mu m$ và $\lambda_2$ với $0,67\mu m<\lambda_2<0,74\mu m$ , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ $\lambda_2$. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ, với $\lambda_3=\dfrac{7}{12}\lambda_2$ , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?
A. 23
B. 21
C. 25
D. 24
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ $\lambda_1=0,56\mu m$ và $\lambda_2$ với $0,67\mu m<\lambda_2<0,74\mu m$ , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ $\lambda_2$. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ, với $\lambda_3=\dfrac{7}{12}\lambda_2$ , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác?
A. 23
B. 21
C. 25
D. 24
Trong lần thứ nhất $k\lambda _1=7\lambda _2\Rightarrow \lambda _2=\dfrac{k\lambda _1}{7}$
Mà $\lambda _1=0,56\mu m;0,67\mu m<\lambda _2<0,74\mu m\Rightarrow k=9\Rightarrow \lambda _2=0,72\mu m$
$\Rightarrow \lambda _3=0,42\mu m$
Từ đó tính được đáp án B. . Chú ý đề hỏi vạch sáng đơn sắc.
 
Last edited:
Trong lần thứ nhất $k\lambda _1=7\lambda _2\Rightarrow \lambda _2=\dfrac{k\lambda _1}{7}$
Mà $\lambda _1=0,56\mu m;0,67\mu m<\lambda _2<0,74\mu m\Rightarrow k=9\Rightarrow \lambda _2=0,72\mu m$
$\Rightarrow \lambda _3=0,42\mu m$
Từ đó tính được đáp án D.
Khi đó ta có: $56k_1=72k_2=42k_3$
$ \Rightarrow 28k_1=36k_2=21k_3$
đề nghị bạn kiểm tra đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vì bội số chung nhỏ nhất của ba số này quá lớn nên sẽ không hợp lý vì số vân quá nhiều!
 
Last edited:
Khi đó ta có: $56k_1=72k_2=42k_3$
$ \Rightarrow 28k_1=36k_2=21k_3$
đề nghị bạn kiểm tra đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vì bội số chung nhỏ nhất của ba số này quá lớn nên sẽ không hợp lý vì số vân quá nhiều!
Không lớn lắm đâu anh mod.$9\lambda _1=7\lambda _2=12\lambda _3$
 
Khi đó ta có: $56k_1=72k_2=42k_3$
$ \Rightarrow 28k_1=36k_2=21k_3$
đề nghị bạn kiểm tra đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 vì bội số chung nhỏ nhất của ba số này quá lớn nên sẽ không hợp lý vì số vân quá nhiều!
BSCNN là 5.04 mà thầy <3
 
Bạn nhầm to rồi! Bội số chung nhỏ nhất của 28,36,21 là 252.
$ \Rightarrow \left(252:28\right)i_1=\left(252: 6\right)i_2=\left(252:21\right)i_3$
$ \Rightarrow 9i_1=7i_2=12i_3$
Như vậy không kể vân ở 2 đầu mút ta có: 8+6+11=25 vân.
Cặp vân 1,2 và cặp vân 2,3 không có vân trùng vì đã tối giản. Xét cặp vân 1,3:
$i_1:i_3=12: 9=4: 3 \Rightarrow 3i_1=4i_3$ như vậy cứ khoảng $4i_3$ có một vân trùng $\Rightarrow $ số khoảng vân trùng $\dfrac{12i_3}{4i_3}=3$
Số vân trùng =số khoảng vân trùng-1=3-1=2
Vậy số vân đơn sắc chỉ là 25-2=23(!). Chọn A.
 
Last edited:
Bạn nhầm to rồi! Bội số chung nhỏ nhất của 28,36,21 là 252.
$ \Rightarrow \left(252:28\right)i_1=\left(252: 6\right)i_2=\left(252:21\right)i_3$
$ \Rightarrow 9i_1=7i_2=12i_3$
Như vậy không kể vân ở 2 đầu mút ta có: 8+6+11=25 vân.
Cặp vân 1,2 và cặp vân 2,3 không có vân trùng vì đã tối giản. Xét cặp vân 1,3:
$i_1:i_3=12: 9=4: 3 \Rightarrow 3i_1=4i_3$ như vậy cứ khoảng $4i_3$ có một vân trùng $\Rightarrow $ số khoảng vân trùng $\dfrac{12i_3}{4i_3}=3$
Số vân trùng =số khoảng vân trùng-1=3-1=2
Vậy số vân đơn sắc chỉ là 25-2=23(!). Chọn A.
Bài giải của em là:
$7\lambda _{2}=K.0,56\Rightarrow \lambda _{2}=0,72$
$\lambda _{3}=\dfrac{7\lambda _{2}}{12}$
$\Rightarrow \lambda _{3}=0,42$
$0,56K_{1}=0,72K_{2}=0,42K_{3}$
BSCNN=5,04
$\Rightarrow 9K_{1}=7K_{2}=12K_{3}$
Số vân sáng đơn sắc = $\left(K_{1}-1\right)+\left(K_{2}-1\right)+\left(K_{3}-1\right)-SVT.2$=21 chọn B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài giải của em là:
$7\lambda _{2}=K.0,56\Rightarrow \lambda _{2}=0,72$
$\lambda _{3}=\dfrac{7\lambda _{2}}{12}$
$\Rightarrow \lambda _{3}=0,42$
$0,56K_{1}=0,72K_{2}=0,42K_{3}$
BSCNN=5,04
$\Rightarrow 9K_{1}=7K_{2}=12K_{3}$
Số vân sáng đơn sắc = $\left(K_{1}-1\right)+\left(K_{2}-1\right)+\left(K_{3}-1\right)-SVT.2$=21 chọn B.
Vậy 9-1+7-1+12-1-2=23 chứ.. Em tính nhầm rồi. Vậy là thầy đã đúng! Hehe
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam Bài tập Sóng ánh sáng 0
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vân tối bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Giữa 2 vân sáng đó có bao nhiêu vân màu tím và bao nhiêu vân màu đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Trên đoạn MN=30mm có bao nhiêu vân tối của bức xạ $\lambda_2$ trùng với vân sáng $\lambda_1$ Bài tập Sóng ánh sáng 7
minh Có bao nhiêu bức xạ đơn sắc bị triệt tiêu tại A? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
kiemro721119 Còn có bao nhiêu vân sáng khác: Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Trong đoạn $MN$ có bao nhiêu vạch sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dtdt95 Có bao nhiêu vân tối bức xạ ${\lambda}_2$ trùng với vân sáng của bức xạ ${\lambda}_1$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc có bước sóng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Giá trị của bước sóng thứ nhất có thể là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm thấy bao nhiêu vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Giữa hai vân sáng gần nhau nhất, cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng của hai ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau ? Bài tập Sóng ánh sáng 10
H Có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của 3 màu trên Bài tập Sóng ánh sáng 21
•One-HicF Hỏi trên màn quan sát giữa 2 vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cũng màu với vân trung tâm quan sát thấy có bao nhiêu vân sáng đỏ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Có bao nhiêu vân cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top