Tần số của điệp áp trong mạch là bao nhiêu?

Bài toán
Cho mạch điện gồm biến trở $R$ ;một tụ điện có điện dung $\dfrac{50}{3.14}.10^{-6}F $ là một cuộn cảm có độ tự cảm $\dfrac{1}{3,14}$ (theo thứ tự đó) mắc nối tiếp với nhau . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U luôn ổn định thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa $R$ và $C$ không phụ thuộc vào giá trị của $R$. Tần số của điện áp $U$ bằng?
 
Bài toán
Cho mạch điện gồm biến trở $R$ ;một tụ điện có điện dung $\dfrac{50}{3.14}.10^{-6}F $ là một cuộn cảm có độ tự cảm $\dfrac{1}{3,14}$ (theo thứ tự đó) mắc nối tiếp với nhau . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U luôn ổn định thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa $R$ và $C$ không phụ thuộc vào giá trị của $R$. Tần số của điện áp $U$ bằng?
Lời giải:
Để $U_{RC}$ không phụ thuộc vào giá trị của $R$ thì $Z_L=2Z_C \Longrightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{2}{LC}}=628\Longrightarrow f=100Hz$
 
Anh có thể giải thích kĩ hơn vì sao Để
URC không phụ thuộc vào giá trị của R có điều trên không
Vì $U_{RC}=\dfrac{U}{Z}.Z_{RC}=U\sqrt{\dfrac{R^2+Z_C^2}{R^2+\left ( Z_L-Z_C \right )^2}}$
nên $U_{RC}$ không phụ thuộc vào $R$ khi $R^2+Z_C^2=R^2+\left ( Z_L-Z_C \right )^2\Longleftrightarrow Z_C=Z_L-Z_C\Longleftrightarrow Z_L=2Z_C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
M f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
P Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số f của dòng điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số $f_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 C biến thiên Tần số của nguồn điện xoay chiều là? Bài tập Điện xoay chiều 3
SuSu1407 Khi tần số là 90 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạnh bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Tăng tần số của dòng điện lên 2 lần thì điện áp giữa MB thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap f biến thiên Khi tăng tần số của dòng điện đến $60Hz$ thì: Bài tập Điện xoay chiều 2
BackSpace Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 f biến thiên Khi tần số của dòng điện đến 60 Hz thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Math_IneRap Tần số của dòng điện là? Bài tập Điện xoay chiều 1
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
L Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Ở tần số $f_{3}=90Hz$, hệ số công suất của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
tramyvodoi Tần số góc của mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 5
N f biến thiên Tần số góc bằng bao nhiêu thì công suất của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại? Bài tập Điện xoay chiều 3
D f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng f1 là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Spin9x Lệch pha Tần số của điện áp là $50 Hz$ thì $u_{AM}$ lệch pha $\frac{\pi}{3}$ so với $u_{AB}$. Giá trị L là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Khi tần số bằng Hz 60 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials f biến thiên Nếu chỉ tăng tần số của nguồn $2$ lần thig điện áp hiệu dụng trên $L$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Tăng tụ điện 1 lượng $\Delta C$ thì tần số dao động riêng của mạch là $80\Pi$. Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 7
dtdt95 Xác định tần số của điện áp để ampe kế chỉ giá trị cực đại và số chỉ của ampe kế. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
T f biến thiên Tính giá trị của tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
anhtran Giảm tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Tần số f có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
xuanhoang281 f biến thiên Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
K f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tính tần số ban đầu Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top