Chọn câu đúng:

Câu hỏi
Chọn câu đúng:
A. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng dễ bị phá vỡ
B. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì độ hụt khối càng nhỏ
C. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì khối lượng của hạt nhân càng lớn hơn khối lượng của các nuclon
D. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng bền.
 
Câu hỏi
Chọn câu đúng:
A. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng dễ bị phá vỡ
B. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì độ hụt khối càng nhỏ
C. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì khối lượng của hạt nhân càng lớn hơn khối lượng của các nuclon
D. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng bền.
Lời giải
Đáp án D. nhé bạn.
Năng lượng liên kết $E_{lk}=\Delta m.c^2$
$\Delta m$ càng lớn thì $E_{lk}$ càng lớn do vậy hạt nhân càng bền.
 

Quảng cáo

Top