Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là:

Bài toán
Một lượng chất phóng xạ Rn222 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là:
A. 3,4.$10^{11}$ Bq
B. 3,88.$10^{11}$ Bq
C. 3,58.$10^{11}$ Bq
D. 5,03.$10^{11}$ Bq
 
Bài toán
Một lượng chất phóng xạ Rn222 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là:
A. 3,4.$10^{11}$ Bq
B. 3,88.$10^{11}$ Bq
C. 3,58.$10^{11}$ Bq
D. 5,03.$10^{11}$ Bq
Lời giải
Haizzz... chưa kịp ăn sáng nữa!
$H=H_0.2^{\dfrac{-t}{T}}$
$\Rightarrow 0,0625=2^{\dfrac{-t}{T}}$
$\Rightarrow T=4$ngày
$ \Rightarrow H=0,0625.H_0=0,0625.\dfrac{ln2}{T}.N_0$
Với $N_0=\dfrac{m}{\mu}.N_A$
$ \Rightarrow H=3,4.10^{11}$Bq. Chọn A.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
kyubi0310 Tia phóng xạ và chiều vectơ cảm ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Change $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
nguyenvanthanh Hằng số phóng xạ của ngồn hỗn hợp là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hao.baobinh10 Hằng số phóng xạ của Radon Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
T Tia $\gamma $ có cùng bản chất với $\alpha, \beta $ vì chúng đều là các tia phóng xạ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
HuyGooner Hằng số phóng xạ của côban là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
banana257 Phóng xạ do khối chất $X^{A}_{Z}$ phát ra người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta ^-$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
__Black_Cat____! Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
NTH 52 Số nơ-tron được giải phóng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
3 Tính tần số bức xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
minhdoan Tính bước sóng của bức xạ $\gamma$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top