Hỏi thời gian mà hot boy đó nhìn thấy girl là bao nhiêu giây?

Bài toán
- Cho một girl cao 1.65m, vai girl đó dài 50cm. Girl đó đang đứng trong nhà chính giữa cửa, cách cửa 3m và cái cửa rộng 2.5m
-Một hot boy đi xe máy song song với cửa nhà nàng. Cách cửa cũng 3m và với tốc độ bàn thờ là 40km/h. Hỏi thời gian mà hot boy đó nhìn thấy girl là bao nhiêu giây?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
NGẮM GÁI
- cho một girl cao 1.65m, vai girl đó dài 50cm. Girl đó đang đứng trong nhà chính giữa cửa, cách cửa 3m và cái cửa rộng 2.5m
-Một hot boy đi xe máy song song với cửa nhà nàng. Cách cửa cũng 3m và với tốc độ bàn thờ là 40km/h
Hỏi thời gian mà hot boy đó nhìn thấy girl là bao nhiêu giây?
LÀM GIÚP EM VỚI
Lời giải
Đi đường không nhìn đường mải ngắm em út thế này có ngày nằm viện!
1425906591482-788054495.jpg

Dễ thấy $\dfrac{d}{s}=\dfrac{OH}{OH'}=\dfrac{0,5}{5,5}$(s là quãng đường xe máy chạy, d là chiều rộng vai girl)
$ \Rightarrow s=5,5m \Rightarrow t=\dfrac{s}{v}=0,495s$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top