Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young,$a = 1 mm ; D = 1m.$ Chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda _1 = 0,4µm$ và $\lambda _2 =0,56µm.$ Hỏi trên đoạn $MN,$ với $x_M =10mm, x_N=30mm$ có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.
A. 4
B. 7
C. 6
D. 8
* Hướng dẫn cách nào dễ hiểu nhất nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young,$a = 1 mm ; D = 1m.$ Chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda _1 = 0,4µm$ và $\lambda _2 =0,56µm.$ Hỏi trên đoạn $MN,$ với $x_M =10mm, x_N=30mm$ có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.
A. 4
B. 7
C. 6
D. 8
* Hướng dẫn cách nào dễ hiểu nhất nhé!
$i_1=0,4mm; i_2=0,56mm$
Vị trí trùng nhau phải thỏa mãn:
$\left(2k_1+1\right)\dfrac{i_1}{2}=\left(2k_2+1\right)\dfrac{i_2}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{2k_1+1}{2k_2+1}=\dfrac{i_2}{i_1}=\dfrac{7}{5}$
Chọn $k_1=3; k_2=2$, vị trí trùng nhau đầu tiên là 1,4mm
Xét trong đoạn MN ta có $10\leq \left(2k+1\right)1,4\leq 30\Rightarrow 4\leq k\leq 10$
Chọn B.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young,$a = 1 mm ; D = 1m.$ Chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda _1 = 0,4µm$ và $\lambda _2 =0,56µm.$ Hỏi trên đoạn $MN,$ với $x_M =10mm, x_N=30mm$ có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.
A. 4
B. 7
C. 6
D. 8
* Hướng dẫn cách nào dễ hiểu nhất nhé!
Lời giải

Vì khoảng cách giữa 2 vân tối trùng nhau = khoảng cach giưã 2 vân sáng trùng nhau

$i_{1}=0,4mm $

Ta có $\dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\dfrac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\dfrac{5}{7} $

$\Rightarrow$ $i_{trùng}=2,8mm $

Biểu thưc tọa độ vân tối: $x_{t}=\left(k+\dfrac{1}{2}\right)i_{\equiv } $

Xét trong đoạn MN ta có $10\leq \left(2k+1\right)1,4\leq 30$

Chọn B.

T/b: Sao 2 cách ra đáp án giống nhau nhưng khoảng vân trùng lại khác nhau nhỉ?
 
Hải Quan bạn đang tìm k/c giữa 2 vân trùng nhau liên tiếp = 2.8. Còn cách bạn đầu thì chỉ là vị trí trùng nhau đầu tiên mà 2 vân tôi sẽ trùng nhau đầu tiên có k/c bằng 1/2 k/c giữa 2 vân sáng trùng nhau đầu tiên. Kiểu như k/c giữa vân trung tâm với vân tối 1 = 1/2 k/c giữa vân trung tâm với vân sáng 1
 
$i_1=0,4mm; i_2=0,56mm$
Vị trí trùng nhau phải thỏa mãn:
$\left(2k_1+1\right)\dfrac{i_1}{2}=\left(2k_2+1\right)\dfrac{i_2}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{2k_1+1}{2k_2+1}=\dfrac{i_2}{i_1}=\dfrac{7}{5}$
Chọn $k_1=3; k_2=2$, vị trí trùng nhau đầu tiên là 1,4mm
Xét trong đoạn MN ta có $10\leq \left(2k+1\right)1,4\leq 30\Rightarrow 4\leq k\leq 10$
Chọn B.
Mình làm gần ra giống bạn ùi nhưng còn khúc cuối, chỗ (2k+1)1,4 tại sao lại như thế, sao không là (k+0,5)1,4 mình nhớ công thức là thế mà?
 
Mình làm gần ra giống bạn ùi nhưng còn khúc cuối, chỗ (2k+1)1,4 tại sao lại như thế, sao không là (k+0,5)1,4 mình nhớ công thức là thế mà?
Tùy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thôi bạn. Ở đây bạn coi hệ 2 vân sáng tối trùng nhau (tại vị trí trùng là 2 vân sáng hoặc 2 vân tối) là một hệ vân khác hoàn toàn có khoảng vân 2,8mm thì tọa độ các vân tối phải là (k+0,5). 2,8 tức là (2k+1). 1,4
 
Tùy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thôi bạn. Ở đây bạn coi hệ 2 vân sáng tối trùng nhau (tại vị trí trùng là 2 vân sáng hoặc 2 vân tối) là một hệ vân khác hoàn toàn có khoảng vân 2,8mm thì tọa độ các vân tối phải là (k+0,5). 2,8 tức là (2k+1). 1,4
Khó hiểu quá bạn ơi, sao mình giải lúc đầu mình dùng công thức là (k+0,5) bây giờ muốn trùng đáp án lại phải nhân cho (2k+1)??
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
lam_vuong Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi trên miền giao thoa với bề rộng 6 cm thì xuất hiện bao nhiêu vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
•One-HicF Hỏi trên màn quan sát giữa 2 vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin? Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Hỏi S phải di chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi trong khoảng giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ hai cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Hỏi bức xạ có bước sóng $\lambda_1$ thuộc vùng ánh sáng nào? Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
shochia Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Trên đoạn PQ ta đếm được? Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Khoảng vân trên màn có thay đổi không? Bài tập Sóng ánh sáng 1
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Số vân quan sát đc trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
beyondthecloud Trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 8
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
datanhlg Bề rộng trên trường giao thoa là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
cuonghp96 Hệ vân trên màn M sẽ là Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top