Tìm số các vân sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc: $λ_1\left(tím\right)=0,4μm,$ $λ_2\left(lam\right)=0,48μm,$ $λ_3\left(đỏ\right)=0,72μm.$ Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một. Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm:
a. Số vân sáng của bức xạ ánh sáng tím là:
A. 16.
B. 17.
C. 18.
D. 21​
b. Số vân sáng có màu tím giống màu của $λ_1$ là:
A. 17.
B. 15.
C. 16.
D. 14​
c. Số vân sáng có màu lam giống màu của $λ_2$ là:
A. 9.
B. 14.
C. 12.
D. 8.​
D. Số vân sáng có tính đơn sắc là :
A. 36.
B. 37.
C. 43.
D. 40.​
E. Số vân sáng có tính đa sắc là :
A. 3.
B. 5.
C. 9.
D. 7.​
G. Tổng số vân sáng là :
A. 43.
B. 40.
C. 44.
D. 39.​
H. Số màu vân là :
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.​
* Mọi người giải hộ e với, sao một số câu em giải không có đáp án, không biết sai chỗ nào nữa!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Đầu năm mới vớ ngay Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trúng tủ luôn! Kaka
$0,4k_1=0,48k_2=0,73k_3 \Rightarrow k_2=\dfrac{5}{6}k_1,k_3=\dfrac{5}{9}k_1$. Lập bảng cho $k_1$ chạy nghiệm$ \Rightarrow $ vị trí trùng $k_1=18,k_2=15,k_3=10$.
1424502941892.jpg

Từ đó
Câu a. Đs:18-1=17. A. (tính cả vị trí trùng 3 vân)
Câu b. Đs:14. D. ( trừ thêm 3 vị trí trùng với màu lam khi $k_2=5,10; k_3=5$)
Câu c. 12 (đã trừ 2 vân trùng với vân tím). C.
Câu d. 37. B.
Câu e. 2 vân lam-tím+1 vân đỏ-tím=3. A.
Câu g. 17+14+9(vân trùng)=40 A. (nếu 2 vân trùng tính là một vân thì chỉ còn 37)
Câu h. 5 màu(tím, lam, đỏ, lam-tím, đỏ-tím). B.
 
Last edited:
Còn cách tìm bội số chung nhỏ nhất nhưng cũng rất khó hình dung và cúng phải lập luận tùm lum nhức hết cả đầu
- Đúng ùi bạn, mình cũng làm cách đó nhưng lại không ra đáp án mà không biết sai chỗ nào luôn!
- Bạn thử trình bày hộ mình 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải giống với cách ấy được không? Thanks
 
View attachment 1391
Từ đó
Câu a. Đs:18-1=17. A. (tính cả vị trí trùng 3 vân)
Câu b. Đs:14. D. ( trừ thêm 3 vị trí trùng với màu lam khi $k_2=5,10; k_3=5$)
Câu c. 12 (đã trừ 2 vân trùng với vân tím). C.
Câu d. 37. B.
Câu e. 2 vân lam-tím+1 vân đỏ-tím=3. A.
Câu g. 17+14+9(vân trùng)=40 A. (nếu 2 vân trùng tính là một vân thì chỉ còn 37)
Câu h. 5 màu(tím, lam, đỏ, lam-tím, đỏ-tím). B.
* Câu c+h sao mình tính ra 8 bạn ạ vì có 4 vị trí trùng nhau của lam-đỏ, sao bạn lại tính ra không có
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tìm tổng số các vân sáng đơn sắc riêng biệt Bài tập Sóng ánh sáng 3
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Hải Quân Tìm số vân tối trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
P Tìm số vân tối trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Tìm số vân sáng quan sát được trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 19
B Tìm số vân sáng quan sát được. Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
banana257 Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Thí nghiệm Young, tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tìm số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm có trên màn ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm bước sóng của $\lambda_2$ khi biết số vân của bức xạ $\lambda_1 $ Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên màn. Bài tập Sóng ánh sáng 0
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
linhvu24011999 Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
X Tìm công suất Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
S Tìm bức xạ mất hoàn toàn năng lượng Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Tìm giá trị của k Bài tập Sóng ánh sáng 1
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
A Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Tìm khoảng cách giữa 2 vệt sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Tìm khoảng vân? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tiepkent Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau: Bài tập Sóng ánh sáng 23
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tìm bề rộng lớn nhất của chùm tia tới sao cho 2 chùm tia ló ra khỏi bản thủy tinh tác rời nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 2
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Thí nghiệm Young, tìm bước sóng $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Tìm bước sóng ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tìm bước sóng $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng của nguồn phát Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
T Tìm khoảng cách ban đầu giữa 2 khe Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm một trong các vị trí có màu giống vân sáng trung tâm cách vân trung tâm một đoạn Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top