Vặn nút điều chỉnh đến chỉ số dải tần cần thu trên radio làm gì ?

Câu hỏi
Để thay đổi tần số của đài radio, ta vặn nút vặn đến chỉ số dải tần cần thu. Việc làm này là trực tiếp nhằm
A. Thay đổi tần số cao tần trong mạch dao động LC của máy phát
B. Thay đổi hướng chọn sóng của ăng ten trong máy thu
C. Thay đổi điện dung của tụ điện trong mạch chọn sóng LC của máy thu
D. Thay đổi độ tự cảm của cuộn dây trong mạch chọn sóng LC của máy thu
 
Câu hỏi
Để thay đổi tần số của đài radio, ta vặn nút vặn đến chỉ số dải tần cần thu. Việc làm này là trực tiếp nhằm
A. Thay đổi tần số cao tần trong mạch dao động LC của máy phát
B. Thay đổi hướng chọn sóng của ăng ten trong máy thu
C. Thay đổi điện dung của tụ điện trong mạch chọn sóng LC của máy thu
D. Thay đổi độ tự cảm của cuộn dây trong mạch chọn sóng LC của máy thu
Lời giải
Thật may mắn vì mình được giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập thứ 10000 của vatliphothong.vn! Tần số dao động riêng của mạch thu: $f=\dfrac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ với $C=\dfrac{\epsilon.S}{4k\pi d}$ khi xoay $S$ sẽ thay đổi làm $C$ thay đổi và $f$ thay đổi theo. Khi $f=f_i$ nào đó hiện tượng cộng hưởng xảy ra và ta nghe đài đó rõ nhất. Chọn C.
 

Quảng cáo

Top