Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây

Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng $0,4\mu m$ vào ca tốt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại làm ca tốt là A=2eV. Đặt giữa Anốt và catốt một hiệu điện thế UAK=5V. Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây
A. 8.1eV
B. 6.1eV
C. 4.1eV
D. 6.6eV
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng $0,4\mu m$ vào ca tốt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại làm ca tốt là A=2eV. Đặt giữa Anốt và catốt một hiệu điện thế UAK=5V. Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây
A. 8.1eV
B. 6.1eV
C. 4.1eV
D. 6.6eV
Lời giải
Áp dụng công thức $hf=A+{W_đ}_{max} \Rightarrow {W_đ}_{max}=3,1eV$
Kết hợp ${W_đ}'_{max}-{W_đ}_{max}=eU_{AK}=5eV$
$ \Rightarrow {W_đ}'_{max}=8,1eV$. Chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tính động năng của hạt nhân X. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
timeoutboy Động năng của e sau va chạm? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Laze rubi không hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Phạm Ngọc Bách Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
sooley Năng lượng tối thiểu của các hạt $\alpha$ để phản ứng có thể xảy ra bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết 1g $D_{1}^{2}$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí Hêli là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng toả ra khi 1 kmol heli được tạo thành là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Nắng Tính năng lượng của photon. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top