Giá trị của $U_o$ là?

Bài toán
Cho hai đoạn mạch $AMB$ và $A’M’B’$ gồm các phần tử tương ứng mắc nối tiếp: $R-L,r-C$; $R-C-L,r$, các phần tử trong hai đoạn mạch giống nhau. Đặt cùng điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào cả hai đoạn mạch đồng thời thay đổi $R, L, C$ sao cho $CR\left(R+2r\right)=4L$ và tổng độ lệch pha của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM và A’M’ so với dòng điện luôn là $\dfrac{\pi }{3}$. Biết tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ và $U_{A’M’}$ đạt giá trị lớn nhất bằng $240\left( V\right)$. Giá trị của $U_o$ là?
A. $120\sqrt{6}\left(V\right)$
B. $180\sqrt{3}\left(V\right)$
C. $120\sqrt{2}\left(V\right)$
D. $180\sqrt{6}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Biến đổi lại cái giả thiết: $CR\left(R+2r\right)=4L\Leftrightarrow R^2+2Rr=4Z_LZ_C $
$\tan \left(\varphi_{AM}+\varphi_{A'M'}\right)=\tan \dfrac{2\pi }{3}\Leftrightarrow \dfrac{\dfrac{Z_L}{R+r}+\dfrac{Z_C}{R}}{1-\dfrac{Z_LZ_C}{R\left(R+r\right)}}=-\sqrt{3}$
$\Leftrightarrow \dfrac{RZ_L+\left(R+r\right)Z_C}{R^2+Rr-Z_LZ_C}=-\sqrt{3}\Leftrightarrow \dfrac{RZ_L+\left(R+r\right)Z_C}{\dfrac{3R^2}{4}+\dfrac{Rr}{2}}=-\sqrt{3}$
Đến đây vô lí mất rồi :D
 
Biến đổi lại cái giả thiết: $CR\left(R+2r\right)=4L\Leftrightarrow R^2+2Rr=4Z_LZ_C $
$\tan \left(\varphi_{AM}+\varphi_{A'M'}\right)=\tan \dfrac{2\pi }{3}\Leftrightarrow \dfrac{\dfrac{Z_L}{R+r}+\dfrac{Z_C}{R}}{1-\dfrac{Z_LZ_C}{R\left(R+r\right)}}=-\sqrt{3}$
$\Leftrightarrow \dfrac{RZ_L+\left(R+r\right)Z_C}{R^2+Rr-Z_LZ_C}=-\sqrt{3}\Leftrightarrow \dfrac{RZ_L+\left(R+r\right)Z_C}{\dfrac{3R^2}{4}+\dfrac{Rr}{2}}=-\sqrt{3}$
Đến đây vô lí mất rồi :D
$U_{AM'}$ trễ pha hơn dòng điện nên $\varphi _{AM'}<0$ nên dùng công thức Tan hiệu!
P/s:Mọi người có thể cho mình biết Lúc $U_{AM}+U_{AM'}$ thì cái ji biến thiên không ạ? Hay là toàn bộ đều biến thiên ạh!
-Em làm mãi vẫn chưa ra! Rất khó chịu ạ :mad:
 
$U_{AM'}$ trễ pha hơn dòng điện nên $\varphi _{AM'}<0$ nên dùng công thức Tan hiệu!
P/s:Mọi người có thể cho mình biết Lúc $U_{AM}+U_{AM'}$ thì cái ji biến thiên không ạ? Hay là toàn bộ đều biến thiên ạh!
-Em làm mãi vẫn chưa ra! Rất khó chịu ạ :mad:
Em đọc kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nha, nó cho là tổng độ lệch pha của hai điện áp so với dòng điện nên mình lấy độ lớn của các góc lệch, không cần quan tâm âm dương. Nếu sửa lại giả thiết thì viết biểu thức ra có thể biện luận max được :D
 
Last edited:
Anh xin lỗi. Vì tổng độ lệch pha của AM và A’M’ so với dòng điện chỉ sử dụng ở kết quả cuối cùng nên anh lấy 120 và không tính đến 120 thì lại vô lí. Sửa thành 60 cho anh nhá, nhưng hướng đấy thì không làm được hoặc làm được sẽ vất vả. Và đáp án la 120\sqrt{2}
 
Thế thì đây chắc là ý tưởng ban đầu của anh bamabel rồi.
Untitled.png

$CR\left(R+2r\right)=4L\Leftrightarrow R\left(R+2r\right)=4Z_LZ_C$
$\Leftrightarrow \left(R+r\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2=\left(Z_L+Z_C\right)^2+r^2$
$\Leftrightarrow AB^2=MM'^2=AM^2+AM'^2-2AM.AM'\cos \left(\dfrac{\pi }{3}\right)=\left(AM+AM'\right)^2-3AM.AM'$
$\geq \left(AM+AM'\right)^2-\dfrac{3}{4}\left(AM+AM'\right)^2=\dfrac{\left(AM+AM'\right)^2}{4}\Leftrightarrow AM+AM' \leq 2AB$.
Vậy $Max\left(AM+AM'\right)=2AB=240\Leftrightarrow U_0=120\sqrt{2}$
 
Thế thì đây chắc là ý tưởng ban đầu của anh bamabel rồi.
View attachment 1373
$CR\left(R+2r\right)=4L\Leftrightarrow R\left(R+2r\right)=4Z_LZ_C$
$\Leftrightarrow \left(R+r\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2=\left(Z_L+Z_C\right)^2+r^2$
$\Leftrightarrow AB^2=MM'^2=AM^2+AM'^2-2AM.AM'\cos \left(\dfrac{\pi }{3}\right)=\left(AM+AM'\right)^2-3AM.AM'$
$\geq \left(AM+AM'\right)^2-\dfrac{3}{4}\left(AM+AM'\right)^2=\dfrac{\left(AM+AM'\right)^2}{4}\Leftrightarrow AM+AM' \leq 2AB$.
Vậy $Max\left(AM+AM'\right)=2AB=240\Leftrightarrow U_0=120\sqrt{2}$
Dư đoán của em không sai, mỗi tội là vẫn chưa chứng minh được :D
 
Em đọc kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nha, nó cho là tổng độ lệch pha của hai điện áp so với dòng điện nên mình lấy độ lớn của các góc lệch, không cần quan tâm âm dương. Nếu sửa lại giả thiết thì viết biểu thức ra có thể biện luận max được :D
Khi nói độ lệch pha của đại lượng A so với đại lượng B thì độ lệch pha đó là $\varphi _A - \varphi _B$, nó có thể âm hoặc dương.
Còn khi nói độ lệch pha giữa đại lượng A với đại lượng B thì độ lệch pha đó là $|\varphi _A - \varphi _B|$.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 sửa lại thế này mới chuẩn :
tổng (độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM và dòng điện) với (độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A’M’ và dòng điện) luôn là $\dfrac{\pi }{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoa Vũ f biến thiên Giá trị của f' xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Giá trị của $U$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 6
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
T Giá trị của L Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Giá trị của công suất Bài tập Điện xoay chiều 6
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
greenmath C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của R0 là? Bài tập Điện xoay chiều 8
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Giá trị của C là? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top