Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m đang rơi tự do. Khi vận tốc của vật đạt giá trị bằng 42 cm/s thì đột ngột đầu trên của lò xo bị giữ lại. Biết rằng phương chuyển động của hệ không thay đổi và độ dãn lớn nhất của lò xo là 15 cm.
Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ.
 
Tại lúc giữ lò xo:
A+$\Delta l$=0.15
tại vị trí thấp nhất: BTNL
$\dfrac{mv^{2}}{2}+mg\left(\Delta l+A\right)=\dfrac{k\left(\Delta l+A\right)^{2}}{2}$
chia cả hai vế cho m $\Rightarrow$ $\omega $=11.88 $\Rightarrow$ $\Delta l$=0.07 $\Rightarrow$A=0.08
$\Rightarrow$ Vmax=95 cm/s
 
Tại lúc giữ lò xo:
A+$\Delta l$=0.15
tại vị trí thấp nhất: BTNL
$\dfrac{mv^{2}}{2}+mg\left(\Delta l+A\right)=\dfrac{k\left(\Delta l+A\right)^{2}}{2}$
chia cả hai vế cho m $\Rightarrow$ $\omega $=11.88 $\Rightarrow$ $\Delta l$=0.07 $\Rightarrow$A=0.08
$\Rightarrow$ Vmax=95 cm/s
$\omega =11,88 \Rightarrow \Delta l=\dfrac{g}{\omega ^2}=0,071m$
$ \Rightarrow A=0,079m \Rightarrow v_{max}=\omega ^2A=0,94 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Hoặc có thể tính $v_{max}=\sqrt{x^2\omega ^2+v^2}$ với $|x|=\Delta l=0,071m$
$v_{max}=\sqrt{0,071^2.11,88^2+0,42^2}=0,94 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Last edited:
$\omega =11,88 \Rightarrow \Delta l=\dfrac{g}{\omega ^2}=0,071m$
$ \Rightarrow A=0,079m \Rightarrow v_{max}=\omega ^2A=0,94 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Hoặc có thể tính $v_{max}=\sqrt{x^2\omega ^2+v^2}$ với $|x|=\Delta l=0,071m$
$v_{max}=\sqrt{0,071^2.11,88^2+0,42^2}=0,94 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Câu này làm mãi cứ thấy ngờ ngợ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
bongdem4996 Tính tốc độ của m ở thời điểm đó? Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Tính tốc độ $v_2$ Bài tập Dao động cơ 9
sooley Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 5
Heavenpostman Tính tốc độ trung bình ... ? Bài tập Dao động cơ 1
banana257 Tính tốc độ của vật lúc gia tốc của nó đổi chiều lần thứ 4 ? Bài tập Dao động cơ 3
N Tính tốc độ của vật nặng khi nó cách vị trí thấp nhất 2 cm Bài tập Dao động cơ 1
N Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 2
HuyGooner Tính tốc độ trung bình của hệ Bài tập Dao động cơ 1
sooley Tính tốc độ cực đại của vật m sau đó Bài tập Dao động cơ 3
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
H Tính tốc độ trung bình của vật nặng trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
thiencuong_96 Tính tốc độ cực đại của vật lần thứ 3 và quảng đường Bài tập Dao động cơ 3
H Tính tỉ số tốc độ của hai chất điểm khi chúng gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
F Tính gia tốc của toa xe ? Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tính vận tốc của tàu Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính gia tốc $g'$ Bài tập Dao động cơ 3
boyvodanh97 Tính gia tốc $g'$ Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
0 Tính $\omega_{A}$ và gia tốc góc của điểm. Bài tập Dao động cơ 2
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính vận tốc $v_o$ Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính quãng đường đi được từ lúc thả đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 10
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
T Tính gia tốc trọng trường của Mặt Trăng Bài tập Dao động cơ 1
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top