L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_L}{U_C}$ bằng?

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần có có độ tự cảm thay đổi được. Khi $L = L_0$ hoặc $L = 3L_0$ thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng $U_C$ . Khi $L= 2L_0$ hoặc $L = 6L_0$ thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng $U_L$ . Tỉ số $\dfrac{U_L}{U_C}$ bằng?
A. $\sqrt{\dfrac{2}{3}}$
B. $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\sqrt{2}$
 
Lời giải

Khi ở TH1 $U_C$ thì: $Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\Rightarrow Z_C=2Z_{L_o}$
Khi ở TH2 $U_L$ thì: $Z_{L_3}=Z_C,Z_{L_4}=3Z_C$
Ta có $U_{L_3}=U_{L_4}=U_L$
$\Rightarrow \dfrac{Z_{L_3}^2}{R^2+\left(Z_{L_3}^2-Z_C^2\right)}=\dfrac{Z_{L_4}^2}{R^2+\left(Z_{L_4}^2-Z_C^2\right)}$
$=\dfrac{Z_L^2}{R^2+\left(Z_L^2-Z_C^2\right)}$
$\Rightarrow R^2+4Z_C^2=9R^2\Rightarrow Z_C=\sqrt{2}R$
Ta có: $\dfrac{\left(Z_LU\right)^2}{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=U_L^2$, $\dfrac{\left(Z_CU\right)^2}{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=U_C^2$
$U$ không đổi cho $U=1,R=1,Z_C=1$ chuẩn hóa nhanh những không biết làm. :( :(
Từ đây có tỉ lệ là ra nhưng không biết có đáp án không, làm biếng. :( :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Khi ở TH1 $U_C$ thì: $Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\Rightarrow Z_C=2Z_{L_o}$
Khi ở TH2 $U_L$ thì: $Z_{L_3}=Z_C,Z_{L_4}=3Z_C$
Ta có $U_{L_3}=U_{L_4}=U_L$
$\Rightarrow \dfrac{Z_{L_3}^2}{R^2+\left(Z_{L_3}^2-Z_C^2\right)}=\dfrac{Z_{L_4}^2}{R^2+\left(Z_{L_4}^2-Z_C^2\right)}$
$=\dfrac{Z_L^2}{R^2+\left(Z_L^2-Z_C^2\right)}$
$\Rightarrow R^2+4Z_C^2=9R^2\Rightarrow Z_C=\sqrt{2}R$
Ta có: $\dfrac{\left(Z_LU\right)^2}{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=U_L^2$, $\dfrac{\left(Z_CU\right)^2}{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=U_C^2$
$U$ không đổi cho $U=1,R=1,Z_C=1$ chuẩn hóa nhanh những không biết làm. :( :(
Từ đây có tỉ lệ là ra nhưng không biết có đáp án không, làm biếng. :( :(
Sao chuẩn hóa rồi tính bình thường nhưng $R=\dfrac{1}{\sqrt 2}$ chứ không phải $R=1$
 
Last edited:
Chuẩn hóa $Z_{Lo}=1$ thì $Z_{c}=2$ theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có:
$\dfrac{2Z_{Lo}}{R}=\dfrac{6Z_{Lo}}{\sqrt{R^{2}+\left(6Z_{Lo}-Z_{c}\right)^{2}}}$
$\Rightarrow R=\sqrt{2} \Rightarrow U_{c}=\dfrac{U}{\sqrt{3}},U_{L}=U\sqrt{2}
\Rightarrow \dfrac{U_{L}}{U_{C}}=\sqrt{6}$
mọi người xem mình sai chỗ nào z
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
I Tỉ số $\dfrac{R}{Z_C}$ xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_{Rmax}}{P_{max}}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
D L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_{Lmax}}{U_{Cmax}}$là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính tỉ số $\dfrac{Z_C}{Z_L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
HuyGooner R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_2}{P_1}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Tính tỉ số $\dfrac{I_1}{I_2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Tỉ số $\dfrac{cos\varphi 1}{cos\varphi 2}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Tỉ số $\frac{ L}{C}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn f biến thiên Tỉ số L/C bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa 2 đầu điện áp sinh công âm và điện áp sinh công dương là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tỉ số $\frac{P2}{P1}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer C biến thiên Tỉ số $\frac{R}{Z_{L}}$ của đoạn mạch xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 L biến thiên Tỉ số giữa hai điện áp Bài tập Điện xoay chiều 3
nevervforget Tỉ số hệ số công suất của đoạn PM và MQ trước khi nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Tỉ số R/ZL của đoạn mạch?? Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số P$_{2}$/P$_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
T "Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm có gia tốc triệt tiêu là" Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong MBA Tỉ số vòng dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kì là Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu MBA Tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm tỉ số công suất! Bài tập Điện xoay chiều 2
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
Gem Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số $\frac{U_{1}}{U_{2}}$ là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
S f biến thiên Tỉ số giữa $U_cmax$ và $U_c$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tỉ số công suất khi $R$ thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ L biến thiên Tỉ số $P_{1}/P_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
C L biến thiên Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt. Bài tập Điện xoay chiều 7
ferollsan MBA Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top