Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong?

Câu hỏi
Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong?
A. Một số chất bán dẫn như CdTe, CdS, PbTe, PbSe,.. Bình thường là chất cách điện và trở thành chất dẫn điện khi bị chiếu sáng.
B. Khi không bị chiếu sáng, các electron ở trạng thái liên kết với các nút mạng. Không có electron tự do, vật dẫn điện bằng lỗ trống.
C. Khi bị chiếu sáng thích hợp mỗi photon truyền toàn bộ năng lượng cho một electron liên kết, electron được giải phóng đồng thời với một lỗ trống xuất hiện.
D. Giới hạn quang điện trong ở các chất bán dẫn lớn hơn giới hạn quang điện ngoài ở các kim loại.
 
Last edited:
Cho em hỏi tại sao câu C lại đúng ạ vì nó cũng phải truyền một phần năng lượng cho mạng tinh thể nữa mà?
- khi không bị chiếu sáng thì trong kim loại vẫn có e tự do và cả lỗ trống đúng không ạ? Thế còn trong bán dẫn thì sao ạ?
 
Cho em hỏi tại sao câu C lại đúng ạ vì nó cũng phải truyền một phần năng lượng cho mạng tpinh thể nữa mà?
- khi không bị chiếu sáng thì trong kim loại vẫn có e tự do và cả lỗ trống đúng không ạ? Thế còn trong bán dẫn thì sao ạ?
Em xem lại sgk VL12 nhé! Khi photon truyền tới khối chất (kim loại hoặc bán dẫn) nó truyền hoàn toàn năng lượng cho electron. Mỗi photon chỉ truyền năng lượng cho một electron mà thôi.
Chỉ có chất bán dẫn mới có khái niệm lỗ trống mang điện tích dương còn trong kim loại là các ion dương ở nút mạng tinh thể.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top