Tìm $\lambda$

Bài toán
Công thoát e khỏi bề mặt đồng là 4,14 eV. Chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_{0}$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\underset{v_{0}}{\rightarrow}$ . Góc giữa vận tốc $\underset{v_{0}}{\rightarrow}$ vào pháp tuyến của mặt phân cách là $\alpha = 60^{0}$. Thới gian bay trong từ trường $t= 2\pi .10^{-8} s $ và điểm bay ra khỏi từ trường cách điểm bay vào $L= 6cm$. Tìm $\lambda$
A. 0,013
B. 0,178
C. 0,245
D. 0,34
 
Bài toán
Công thoát e khỏi bề mặt đồng là 4,14 eV. Chiếu một bức xạ có bước sóng $\lambda$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_{0}$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\underset{v_{0}}{\rightarrow}$ . Góc giữa vận tốc $\underset{v_{0}}{\rightarrow}$ vào pháp tuyến của mặt phân cách là $\alpha = 60^{0}$. Thới gian bay trong từ trường $t= 2\pi .10^{-8} s $ và điểm bay ra khỏi từ trường cách điểm bay vào $L= 6cm$. Tìm $\lambda$
A. 0,013
B. 0,178
C. 0,245
D. 0,34
Lời giải
Ta có: tam giác OAB đều $\Rightarrow R=6cm$
Có $R=v\omega =\dfrac{R\alpha }{t}=10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Vậy $\dfrac{hc}{\lambda }=A+0,5mv^{2}\Rightarrow \lambda =1,778.10^{-7}m$. Từ đó ta chọn đáp án B.
Hình vẽ
hinh.PNG
 
Nó bay ra ngoài(góc hợp với pháp tuyến) là 60 độ, góc AOB và góc hợp với pháp tuyến đó cùng phụ nên bằng nhau = 60 độ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Tìm λ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
minhtangv Tìm k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tìm $\lambda_2$? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Orics Tìm số vân sáng nhìn thấy được. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2

Quảng cáo

Top