Tốc độ đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất là

Bài toán
Một cái cột dài 2m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột rơi xuống trong mặt phẳng thẳng đứng. Giả sử đầu dưới của cột không bị trượt. Tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất ( lấy $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ , bỏ qua kích thước cột ) là :
A. 7,70 m/s
B. 10,85 m/s
C. 15,30 m/s
D. 6,30 m/s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một cái cột dài 2m đồng chất tiết diện đều đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột rơi xuống trong mặt phẳng thẳng đứng. Giả sử đầu dưới của cột không bị trượt. Tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất ( lấy $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ , bỏ qua kích thước cột ) là :
A. 7,70 m/s
B. 10,85 m/s
C. 15,30 m/s
D. 6,30 m/s
Lời giải

Ta có công thức: $v^{2}-v_{0}^{2}=2gh $
với $v_{0}=0 \ \left(\text{m}/\text{s}\right); g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right);h=2m$
$\Rightarrow$ $v\approx 6,30 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
$\Rightarrow$ Chọn D.
 
Lời giải

Ta có công thức: $v^{2}-v_{0}^{2}=2gh $
với $v_{0}=0 \ \left(\text{m}/\text{s}\right); g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right);h=2m$
$\Rightarrow$ $v\approx 6,30 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
$\Rightarrow$ Chọn D.
Tại sao lại áp dụng công thức này vậy bạn?
Đây là chuyển động tròn quay 1 đầu trục không phải chuyển động tịnh tiến mà :-o
 

Quảng cáo

Top