Giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m= 200 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$ được gắn cố định vào điểm O sao cho lò xo có phương thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật nhỏ theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g= 10 $ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là
A. 2N và 1N
B. 4N và 0N
C. 3N và 2N
D. 5N và 3N
 
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m= 200 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$ được gắn cố định vào điểm O sao cho lò xo có phương thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật nhỏ theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g= 10 $ \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là
A. 2N và 1N
B. 4N và 0N
C. 3N và 2N
D. 5N và 3N
Lời giải
$\Delta l=\dfrac{mg}{k}=\dfrac{0,2.10}{50}=4cm $
$\Rightarrow$ $\Delta l=A $

Lực đàn hồi nhỏ nhất khi vật đi qua vị trí biến dạng ít nhất
Do $\Delta l=A $ nên $F_{Min}=0N $ khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng

$F_{Max}=k.\left(\Delta l+A\right)=50.\left(0,04+0,04\right)=4N $

$\Rightarrow$ Chọn B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
P Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì Bài tập Dao động cơ 5
C Tìm $A_{1}$ để $A_{2}$ có giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
L Thay đổi $A_{1}$ cho đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì $\varphi$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
D Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây : Bài tập Dao động cơ 2
T Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Để $A_3$ có giá trị bằng nửa giá trị cực của nó thì $\varphi _2$ gần với giá trị nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vật tăng từ giá trị 25mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75mJ. Vật dao động với biên độ. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị tương ứng $a_1=-a_2=-a_3=\sqrt{2}m/s^2$ thì gia tốc cực đại của dao động là. Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
D Khi thay đổi $\varphi _{3}$ để A3 có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi _{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Giá trị của lực tổng hợp tác dụng lên vật cực đại là: Bài tập Dao động cơ 9
inconsolable Khi li độ của $x_1$ đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động $x_3$ là: Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Khi biên độ của vật một nửa giá trị cực đại thì $A_2$ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
T Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Để $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
P Khi thay đổi $\varphi_3$ để $A_3$ có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi_2$ ? Bài tập Dao động cơ 2
Đ Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 2
superstar Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động của $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
superstar Khi li độ của dao động ${x_1}$ đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động $x_3$ là? Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_2$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_{2}$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi li độ của $x_{1}$ đạt giá trị cực đại thì li độ của $x_{3}$ bằng bao nhiêu: Bài tập Dao động cơ 1
N Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
banana257 Khi li độ của $x_{1}$ đạt giá trị cực đại thì li độ của $x_{3}$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 14
P Thời gian ngắn nhất kể từ $v=0$ đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại lần 3 Bài tập Dao động cơ 6
H Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến khi lực đàn hồi của lo xo có giá trị cực tiểu ? Bài tập Dao động cơ 3
N Sau 1,7s kể từ thời điểm t=0 có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
T Để điện tích cực đại trên bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất thì điện dung C của tụ điện là Bài tập Dao động cơ 3
T Để m không trượt trên M thì giá trị cực đại của A bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
daodongco Khi $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ và $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 7
T Khi li độ của $x_1$đạt giá trị cực đại thì li độ của $x_3$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
H Để biên độ $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$có giá trị? Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Xác định thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật Bài tập Dao động cơ 2
T Độ lớn gia tốc có giá trị cực tiểu trong quá trình chuyển động Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top