[Hot] Ảnh các thành viên 4rum mình.

Ai cũng khoe là chém mạnh chém giỏi mà chả ai khởi xướng cả, lại để thằng "đệ" mở đầu, ai có ảnh up lên cho cả nhà biết mặt nhé :)))
 
Cho hình lên có gì ae vô tình gặp nhau ngoài đường đừng Fang gạch nha........:eek: ;)
(Cái thằng fong xờ độ Tay phải- Quần Vải ~~ Hao hao anh Từ Hải đó ( Thật thà,chất fat....:):D )
 
Cho hình lên có gì ae vô tình gặp nhau ngoài đường đừng Fang gạch nha........:eek: ;)
(Cái thằng fong xờ độ Tay phải- Quần Vải ~~ Hao hao anh Từ Hải đó ( Thật thà,chất fat....:):D )
Chọn đúng bức ảnh mà mình thì nét bạn thì mờ để đăng lên thế :D khôn thiệt :D
 

Quảng cáo

Top